คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัยและ รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า เคมี ม.4

คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัยและ รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า เคมี ม.4

ตรงตามหลักสูตรใหม่สำหรับสอบเข้ารร.เตรียมทหาร และมหาวิทยาลัย สาระสำคัญเนื้อหาเคมี ม.4

 

ตรงตามแนวข้อสอบเข้าเตรียมทหารในปัจจุบัน

พร้อมตัวอย่างข้อสอปเคมีเข้ารรเตรียมทหาร 4 เหล่า

และแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน

 

สำหรับเตรียมสอบ

* รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า

* สอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 

อาจารย์ เสกสรรค์ ศิริวัฒนวิบูลย์


 ความคิดเห็น