สรุปพิเศษ เนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบ รร.เตรียมทหาร เล่ม 2

สรุปพิเศษ เนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบ รร.เตรียมทหาร เล่ม 2

ตรงตามหลักสูตรใหม่ อายุไม่เกิน 18 ปี วุฒิ ม.4 เฉลยข้อสอบ เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ปีปัจจุบัน

ครบทุกวิชาที่สอบ

* คณิตศาสตร์

* สังคม

* ภาษาไทย

 

เรียบเรียงโดย คณะอาจารย์นายทหาร ที่สอนเข้าโรงเรียนเตรียมทหารโดยเฉพาะ

* พลตรี ประวิทย์ บุญชัย * อาจารย์กฤตนัย จันทรจตุรงค์

* น.อ (พิเศษ) ไพโรจน์  นรชาติธำรงค์วิทย์ * อาจารยวัรัช สัจจแพรวพันธ์

* พ.อ.อุดม งามศักดิ์กุล * อาจารย์โสมชยา ธนังกุล

* อาจารย์ณัฐ  กิจธรรม * อาจารย์อรุณ  ซูสุขอมร

* ร.อ. อิสระ เชิดชู


 ความคิดเห็น