เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบ เข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า ฟิสิกส์

เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบ เข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า ฟิสิกส์

- สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ต้องรู้ก่อนสอบ

- เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ เข้า รร.เตรียมทหาร

- เก็งข้อสอบฟิสิกส์ ปัจจุบัน

- พร้อมหลักคิดง่ายๆ และเทคนิคคิดลัด

 

 

ㆍร.อ. ธงไชย  บุญชัยศรี ร.น

ㆍพลตรี ประวิทย์  บุญชัย

ㆍพ.อ. อุดม  งามศักดิ์กุล


 ความคิดเห็น