คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า ฟิสิกส์ ม.4

คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า ฟิสิกส์ ม.4

ตรงตามหลักสูตรใหม่สำหรับสอบเข้ารร.เตรียมทหาร และมหาวิทยาลัย สาระสำคัญเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4

 

ตรงตามแนวข้อสอบเข้าเตรียมทหารในปัจจุบัน

พร้อมตัวอย่างข้อสอปฟิสิกส์เข้ารรเตรียมทหาร 4 เหล่า

และแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน แถมฟิสิกส์ ม.ต้นในเล่ม

 

สำหรับเตรียมสอบ

* รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า

* สอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

* สอบในชั้นเรียนม.4 กลางภาค-ปลายภาค

 

พ.อ.อุดม  งามศักดิ์กุล กศ.บ., ศศ.ม.

อาจารย์ วิวัช  สัวจแพรวพันธ์ กศ.บ. วท.ม.

อาจารย์ โสมชยา  ธนังกุล วท.บ. (จุฬา)


 ความคิดเห็น