ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่

ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่

สำหรับมัธยมปีที่ 4-5-6 ฉบับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงดามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใข่ในปัจจุบัน ( พ.ศ. 2560 )

 

ฟิลิกส์ที่เรียนด้วยตนเองเป็นลำดับขั้นตอน สำหรับสอบ ม.ปลายและเข้ามหาวิทยาลัย

LEARNING PHYSIC STEP BY STEP FOR EXAMS.

 

* สมดุลกล

* งานและพลังงาน

* โมเมนตัมและการชน

* การเคลื่อนที่แนวโค้ง

 

 

อาจารย์ ธีรศานด์ ปรุงจิตวิทยากรณ์

อาจารย์ฟิสิกส์สถาบันติวเข้มเข้ามหวิทยาลัย SCOPE


 ความคิดเห็น