เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

 

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง

 

* ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

* สารละลาย

* ร่างกายมนุษย์

* การเคลื่อนที่และแรง

 

ㆍ อาจารย์ ธนธัช (6นู) อุดมพันธุ์ ค.บ.(จุฬฯ) กศ.ม.(เคมี)

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น