เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

 

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง

 

หัวข้อ

* เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

* สารบริสุทธิ์

* หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวต

* พร้อมเฉลย

* การดำรงชีวิตของพืช

 

อาจารย์ ธนธัช (ธนู) อุดมพันธุ์

ค.บ (จุฬาฯ) กศ.ม.(เคมี)

 

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น