ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 14

ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 14

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

สำหรับเตรียมสอบเข้า

- แพทย์ศาสตร์ทั้ง 12 สถาบัน

- ทันตแพทย์

- เภสัชศาสตร์

- เทคนิคการแพทย์

- สัตวแพทย์

- พยาบาลศาสตร์

- วิทยาศาสตร์

- วิศวกรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ

- ศึกษาต่อนายร้อยตำรวจ

- ศึกษษต่อนายสิบทหารบก

- เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

- สอบกลางภาค และปลายภาค ม.4-5-6

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น