คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

- เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน

- เนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับการเตรียมศึกษาต่อสถาบันต่างๆ

- แบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหา พร้อมวิธีคิดอย่างละเอียด

- แบบทดสอบพิเศษ (Super Tests) สำหรับฝึกทำโจทย์จากข้อสอบ รร.เตรียมอุดมศึกษา

  ข้อสอบเข้า รร.มหิดลวิทยาณุสรณ์. ข้อสอบเข้า รร.เตรยมทหาร 4 เหล่า.

  เข้า ม.4 รร.รัฐบาลทั่วประเทศ. ปวช.พาณิชยการ. ปวช-เทคโน เตรียมวิศวกรรม

- พร้อมเฉลยละเอียดวิธีคิดตรง และ วิธีคิดเร็ว

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น