คู่มือ คณิตศาสตรืพื้นฐาน ม.3 เล่ม 1

คู่มือ คณิตศาสตรืพื้นฐาน ม.3 เล่ม 1

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

- เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน

- เนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับเตรียมศึกษาต่อ

- แบบทดสอบครอบคลุมทุกบทพร้อมด้วยวิธีคิดอย่างละเอียด

- แบบทดสอบพิเศษ (super tests) สำหรับสอบเข้า ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รร.เตรียมอุดมศึกษา

  รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า และ ม.4 รร.รัฐบาลทั่วประเทศ ปวช.พณิชการ.เตรียมวิศวกรรม.ปวช.เทคโนโลยีราชมงคล

  พร้อมเฉลยละเอียดและวิธีคิดเร็ว

 

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น