อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ SUPER TEST MATHS ม.ต้น

อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ SUPER TEST MATHS ม.ต้น

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

- ข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า

- ข้อสอบเข้า ม.4 รร.มหิดลวิทยาณุสรณ์

- ข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท.

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ สอวน. (โอลิมปิกรอบแรก)

- ข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ฯ

- ข้อสอบเข้าเตรียมวิศวะฯ

- ข้อสอบ รร.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ข้อสอบ รร.ช่างฝีมือทหาร

- ข้อสอบ O-NET G NT.

- โจทย์ที่น่าสนใจและออกบ่อย ฯลฯ

พร้อมด้วยเฉลยวิธีคิดตรงและวิธีคิดเร็ว สำหรับฝึกความพร้อมก่อนสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันต่างๆ

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น