สังคมศึกษา ม.1ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สังคมศึกษา ม.1ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

 ครบ 5 สาระ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

สาระที่ 5 ประวัติศาสตร์


ประกอบด้วย

- เนื้อหาอย่างละเอียดที่ต้องตามหลักสูตรใหม่

- เนื้อหาเพิ่มเติมครอบคลุมแนวข้อสอบปัจจุบัน

- แบบทดสอบครบ 5 สาระ พร้อมด้วยเฉลยลบะเอียด

- เฉลยข้อสอบสังคมศึกษาเข้า ม.4 รัฐบาลทั่วประเทศ

-เข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา รร.เตรยมทหาร 4 เหล่า ฯลฯ

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น