ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ  วิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 เข้า ม.1 พร้อมด้วยเฉลยคำตอบอย่างละเอียด ด้วยวิธีคิดตรง และ วิธีคิดเร็ว

เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ของ สสวท.

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น