คู่มือช่วยสอบ

คู่มือช่วยสอบ

 98.00  บาท

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

ภาษาไทยประฐมปลาย สำหรับเตรียมสอบ ป.6 เข้าเรียนต่อ ม.1

เรียบเรียงโดย อาจารย์โสภณ ปิ่นทอง 

-มีเนื้อหาตามหลักสูตร และ เกินหลักควบคุมข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1 ของ โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนสตรีวิทยื ฯลฯ  และ โรงเรียนของรัฐบาลทุกแห่ง

-มีเฉลยข้อสอบภาษาไทย ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาล และ O-NET 

-วิชาสังคม-ภาษาไทย เป็นวิชาที่นักเรียนควรสนใจ 

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น