fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionหมวดวิชาทั่วไป"> fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Keywordหมวดวิชาทั่วไป"> หมวดวิชาทั่วไป fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionหมวดวิชาทั่วไป"/>


หมวดวิชาทั่วไป

ลุยโจทย์ข้อสอบเข้านิติศาสตร์ให้ทัน และ ถูก

ลุยโจทย์ข้อสอบเข้านิติศาสตร์ให้ทัน และ ถูก

ครบทุกวิชาที่สอบ - ความถนัดเชิงวิชาการ (SAT) - เรียงความ ย่อความ - กฏหมายทั่วไป - พร้อมด้วยเฉลยคำตอบประกอบคำอธืบายละเอียด

  199.00  บาท
ความสามารถทั่วไป ก.พ.

ความสามารถทั่วไป ก.พ.

Scholastic Aptitude Tests (SAT) ตรงตามแนวข้อสอบความถนัดเชิงวิชาการ/เข้ามหาวิทยาลัย

  159.00  บาท