หมวด เตรียมสอบเข้าทหาร

คู่มือเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจหญิง

คู่มือเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจหญิง

ตัวอย่าง และ เฉลยแนวข้อสอบเข้า นายร้อยตำรวจหญิง พร้อมด้วยเฉลยคำตอบประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด ตรงตามแนวข้อสอบใหม่ที่ใช้สอบในปัจจุบัน

  159.00  บาท
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

SUPER TESTS M.1-2-3 FOR-CADET เฉลยเก็งข้อสอบจริง รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า พร้อมด้วยเฉลบคำตอบประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด คำศัพท์ และ คำแปล สรุปหลักที่ถูกต้องรู้ก่อนสอบ และ แบบฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบเตรียมทหาร 4 เหล่า

  139.00  บาท
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ (ภาคบรรยาย)

ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ (ภาคบรรยาย)

เฉลยเก็งข้อสอบจริง รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า (รร.นายร้อย จปร. ตำรวจ ทหารเรือ ทหารอากาศ) (เคมี-ชีววิทยา-โลก-ดาราศาสตร์-ธรณีวิทยา) พร้อมด้วยเฉลยคำตอบประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด และ เทคนิคคิดเร็ว สรุปหลักที่ถูกต้องรู้ก่อนสอบ และ แบบฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบเตรียมทหาร 4 เหล่า

  139.00  บาท
สรุปเข้ม ลุยโจทย์คลังข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3)

สรุปเข้ม ลุยโจทย์คลังข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3)

ฉบับพิชิตข้อสอบได้เร็ว และ ถูกต้องเพื่อเตรียมสอบ และ ศึกษาต่อ

  150.00  บาท
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิชาสังคมศึกษา

ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิชาสังคมศึกษา

เฉลยเก็งข้อสอบจริง รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า (รร.นายร้อย จปร. ตำรวจ ทหารเรือ ทหารอากาศ) วิชาสังคมศึกษา พร้อมด้วยเฉลยคำตอบประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด สรุปหลักที่ถูกต้องรู้ก่อนสอบ และ แบบฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบเตรียมทหาร 4 เหล่า

  149.00  บาท
HI-SPEED CADET EXAMS

HI-SPEED CADET EXAMS

ลุยโจทย์คลังข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า ให้ทันและถูก เฉลยข้อสอบจริงเข้า รร. เตรียมทหาร 4 เหล่า

  220.00  บาท
สรุปเข้ม ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิทยาศาสตร์(ภาคคำนวณ)

สรุปเข้ม ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิทยาศาสตร์(ภาคคำนวณ)

ฟิสิกส์ ชีววิทยา ม.ต้น พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบเข้า รร3 เตรียมอุดมศึกษา สรุปเนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบ และ ฝึกโจทย์ข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

  149.00  บาท
ภาษาไทย

ภาษาไทย

คู่มือเตรยมสอบเข้าทหาร ตำรวจ พยาบาล นักเรียน รับราชการ หลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดี พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบภาษาไทย เข้าศึกษาสถาบันต่างๆ กว่า 1000 ข้อ

 149.00  บาท
ภาษาอังกฤษ ม.4

ภาษาอังกฤษ ม.4

คู่มือสอบเข้า มหาวิทยาลัย และ รร.เตรียมทหาร (หลักสูตรใหม่ รับ ม.4)

 149.00  บาท
วิทยาศาสตรื ม.4 เล่ม1 เคมี ชีววิทยา

วิทยาศาสตรื ม.4 เล่ม1 เคมี ชีววิทยา

คู่มือสอบเข้า มหาวิทยาลัย และ รร.เตรียมทหาร (หลักสูตรใหม่ รับ ม.4) พร้อมตัวอย่างข้อสอบเคมี-ชีววิทยา ตามแนวข้อสอบปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า

 139.00  บาท
คณิตศาสตร์ ม.4

คณิตศาสตร์ ม.4

คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า

 159.00  บาท
สังคมศึกษา ม.4 เตรียมสอบ รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ

สังคมศึกษา ม.4 เตรียมสอบ รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ

ตรงตามหลักสูตรใหม่ (รับนักเรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 4) พร้อมตัวอย่างข้อสอบสังคมศึกษา ตามแนวข้อสอบปัจจุบัน

 149.00  บาท
หลักภาษาไทย และ การใช้ภาษาไทย

หลักภาษาไทย และ การใช้ภาษาไทย

ฉบับเตรียมสอบและศึกษาต่อสถาบันต่างๆ

 125.00  บาท
เฉลยเก็งข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ วิชาวิทยาศาสตร์

เฉลยเก็งข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

 150.00  บาท
เฉลยเก็งข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ วิชาภาษาไทย

เฉลยเก็งข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ วิชาภาษาไทย

สรุปหลักที่ต้องรู้ก่อนสอบ และ แบบฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบเข้าเตรียมทหาร 4 เหล่า

 149.00  บาท
คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า ฟิสิกส์ ม.4

คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า ฟิสิกส์ ม.4

ตรงตามหลักสูตรใหม่สำหรับสอบเข้ารร.เตรียมทหาร และมหาวิทยาลัย สาระสำคัญเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4

ลุยโจทย์คลังข้อสอบ เตรียมทหาร 4 เหล่า วิชา คณิตศาสตร์

ลุยโจทย์คลังข้อสอบ เตรียมทหาร 4 เหล่า วิชา คณิตศาสตร์

เฉลยคำตอบอย่างละเอียด มีทั้งวิธีคิดตรงและคิดเร็ว