หมวด ศัพท์ภาษาอังกฤษ

เซียนศัพย์อังกฤษโดยไม่ต้องท่อง TRICK VOCABULARY

เซียนศัพย์อังกฤษโดยไม่ต้องท่อง TRICK VOCABULARY

เทคนิคจำคำศัพท์ง่าย ใช้ศัพท์เป็น และทำข้อสอบได้

  69.00  บาท
เรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ให้ถูกต้องตามมารยาท แล ะสังคม

เรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ให้ถูกต้องตามมารยาท แล ะสังคม

พร้อมด้วย คำอ่าน คำแปล และ คำศัพท์ คำพ้อง 1000 คำ สำหรับใช้ศึกษาด้วยตนเอง และ เตรียมสอบภาษาอังกฤษเข้าสถาบันต่างๆ

  60.00  บาท
เซียนการอ่านภาษษอังกฤษ TRICK READING

เซียนการอ่านภาษษอังกฤษ TRICK READING

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษได้รวดเร็ว และทำข้อสอบได้

  90.00  บาท
รวมสูตร และ การใช้สูตร มินิฟิสิกส์รวม 4-5-6

รวมสูตร และ การใช้สูตร มินิฟิสิกส์รวม 4-5-6

เข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  99.00  บาท
รวมสูตร และ การใช้สูตร มินิคณิตศาสตร์  4-5-6

รวมสูตร และ การใช้สูตร มินิคณิตศาสตร์ 4-5-6

เข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  99.00  บาท
คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 ภาษาอังกฤษ

คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 ภาษาอังกฤษ

หลักภาษาไทย ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องรู้ก่อนสอบ

 159.00  บาท