หมวดคู่มือเตรียมสอบ ภาษาไทย-สังคม

คู่มือเตรียมสอบ ภาษาไทย ม.6

คู่มือเตรียมสอบ ภาษาไทย ม.6

ฉบับเตรียมสอบ ม.6 และศึกษาต่อมหาวิทยาลัย O-NET ADMISSION สอบตรงเข้าทุกสถาบัน ตรงตามหลักสูตรใหม่และเฉลยแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

  139.00  บาท
คู่มือช่วยสอบภาษาไทย ม.6 และ

คู่มือช่วยสอบภาษาไทย ม.6 และ

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน ประกอบด้วยหลักภาษาไทย การศึกษางานประพันธ์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  150.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือช่วยสอบ เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สังคมศึกษา ม.4-6 เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางที่ใช้ ในปัจจุบัน

  250.00  บาท
คู่มือเตรียมสอบ และ เฉลยข้อสอบ O-Net & A-NET

คู่มือเตรียมสอบ และ เฉลยข้อสอบ O-Net & A-NET

ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-5-6) เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน ตรงตามหลักสูตรใหม่ และ แบบเรียนเล่มใหม่ล่าสุด ของกระทรวงศึกษาธิการ

  195.00  บาท
HISPEED TESTS ENGLISH M-- & EXAMS

HISPEED TESTS ENGLISH M-- & EXAMS

หลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.1-2-3 และ เทคนิค ลุยโจทย์ข้อสอบ

  159.00  บาท
หลักภาษาไทย และ การใช้ภาษาไทย

หลักภาษาไทย และ การใช้ภาษาไทย

เฉลยข้อสอบภาษาไทยเข้าสถาบันต่างๆเป็นระบบ

 125.00  บาท
คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 ภาษาไทย

คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 ภาษาไทย

หลักภาษาไทย ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องรู้ก่อนสอบ

 149.00  บาท
คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 สังคมศึกษา

คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 สังคมศึกษา

9 วิชาสามมัญเข้ามหาวิทยาลัย

 159.00  บาท