หมวดเคมี

ชีววิทยา ม.4-5-6

ชีววิทยา ม.4-5-6

ตรงตามหลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และแบบเรียน สสวท. กระทรวงศึกษษธิการฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุด ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-5-6) เข้ามหาวิทยาลับ PAT 2

  220.00  บาท
มินิ เคมี รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย

มินิ เคมี รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย

รวมหลักเคมีที่ต้องรู้ก่อนสอบ พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สรุปสาระสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบ ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมเฉลย

  99.00  บาท
สรุปเข้มหัวใจ เคมีรวม 4-5-6 ฉยัยเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปเข้มหัวใจ เคมีรวม 4-5-6 ฉยัยเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องๆ

  220.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK1

HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK1

สรุปเข้ม ลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT2 รับตรง พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  150.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK2

HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK2

สรุปเข้ม ลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT2 รับตรง พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  150.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK3

HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK3

สรุปเข้ม ลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT2 รับตรง พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  150.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK4

HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK4

สรุปเข้ม ลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT2 รับตรง พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  150.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK5

HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK5

สรุปเข้ม ลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT2 รับตรง พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  150.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK6

HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK6

สรุปเข้ม ลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT2 รับตรง พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  125.00  บาท
เคมี เล่ม 1

เคมี เล่ม 1

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงตามหลักสูตรใหม่ และ แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  169.00  บาท
เคมี ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-6)เล่ม 5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เคมี ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-6)เล่ม 5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปีที่ 6 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

  159.00  บาท
HI-SPEED GIFTED CHEMISTRY TESTS 4-5-6

HI-SPEED GIFTED CHEMISTRY TESTS 4-5-6

สรุปเข้ม ลุยโจทย์ข้อสอบเคมีเข้ม เข้ามหาวิทยาลัยรับตรงเข้าแพทย์-วิทย์-วิศวะ PAT2 โควต้า

 250.00  บาท
มินิ ชีววิทยา รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย

มินิ ชีววิทยา รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย

รวมหลักชีววิทยาที่ต้องรู้ก่อนสอบ พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 99.00  บาท
คู่มือเฉลยข้อสอบ 9 (เคมี)  วิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือเฉลยข้อสอบ 9 (เคมี) วิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือเฉลยข้อสอบ 9 (เคมี) วิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย หลักเคมี ม.4-5-6 ที่ต้องรู้ก่อนสอบ เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัย

 159.00  บาท