หมวดฟิสิกส์

ฟิสิกข์รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

ฟิสิกข์รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่รับโดยตรง & โควตา & PAT2 และโอลิมปิค COMPAC PHYSICS FOR 4-5-6 & EXAMS - ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแทนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน

  159.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 14

ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 14

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT2 สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ABSOLUTE MATHS TESTS FOR O-NET & A-NET BOOK V ม.6 เล่ม 5

ABSOLUTE MATHS TESTS FOR O-NET & A-NET BOOK V ม.6 เล่ม 5

เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ O-NET & A-NET ม.6 เล่ม 5 ตรงตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน และแบบเรียนของ สสวท. ฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุด

  150.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 ฉบับศึกษาด้วยตนเอง

ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 ฉบับศึกษาด้วยตนเอง

พร้อมด้วยแบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 3 สมดุลกล

ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 3 สมดุลกล

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 4 งาน และ พลังงาน

ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 4 งาน และ พลังงาน

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 5 โมเมนตัมและการชน

ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 5 โมเมนตัมและการชน

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร

ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร

ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 15 แม่เหล้กไฟฟ้า

ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 15 แม่เหล้กไฟฟ้า

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 16 ไฟฟ้ากระแสสลับ และ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 16 ไฟฟ้ากระแสสลับ และ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ABSOLUTE MATHS TESTS BOOK 2

ABSOLUTE MATHS TESTS BOOK 2

เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ปลาย เข้ามหาวิทยาลัย 3500 ข้อ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน

  150.00  บาท
วิชาเทพฟิสิกส์ ฟิสิกส์กิฟเตท เล่ม 1

วิชาเทพฟิสิกส์ ฟิสิกส์กิฟเตท เล่ม 1

สำหรับนักเรียน ม.4-6 สายวิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรใหม่แกนกลาง พุทธศักราช 2551 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 เล่ม 1

  150.00  บาท
HI-SPEED เทคนิคตะลุยโจทยื ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย

HI-SPEED เทคนิคตะลุยโจทยื ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย

มุ่งเข้ามหาวิทยาลัย สอบโควตา และ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย PHYSICS TESTS FOR EXAMS & --M.4-5-6 เล่ม.3

  169.00  บาท
ฟิสิกส์ : คลื่นกลเสียง และ แสง

ฟิสิกส์ : คลื่นกลเสียง และ แสง

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงตามหลักสูตรใหม่ และ แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน เล่ม.3

  169.00  บาท
ฟิสิกส์ : นิวเคลียร์ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ : นิวเคลียร์ฟิสิกส์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงตามหลักสูตรใหม่ และ แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน เล่ม.5

  169.00  บาท
ฟิสิกส์ เรื่องที่ 17-18 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ฟิสิกส์ เรื่องที่ 17-18 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ฉบับช่วยสอบเข่ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควต้า & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

 120.00  บาท
ฟิสิกส์ เรื่องที่ 12 แสงและการมองเห็น

ฟิสิกส์ เรื่องที่ 12 แสงและการมองเห็น

ฉบับช่วยสอบเข่ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควต้า & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

 99.00  บาท
ฟิสิกส์เรื่องที่7 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกและการหมุน

ฟิสิกส์เรื่องที่7 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกและการหมุน

ฉบับช่วยสอบเข่ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควต้า & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

 99.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.4 เล่มที่ 1

ฟิสิกส์ ม.4 เล่มที่ 1

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วย แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 95.00  บาท