คณิตศาสตร์ ม.4-5-6

คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 1

คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 1

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน และหนังสือแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท.ฉบับใหม่ล่าสุด ม.4 เล่ม 1

  150.00  บาท
คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 2

คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 2

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน และหนังสือแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท.ฉบับใหม่ล่าสุด ม.4 เล่ม 2

  159.00  บาท
คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 1

คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 1

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ม.4 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน และหนังสือแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท.ฉบับใหม่ล่าสุด

  150.00  บาท
คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว

คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ม.4 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน และหนังสือแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท.ฉบับใหม่ล่าสุด

  150.00  บาท
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.5 เล่ม 1 PURE MATH 1

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.5 เล่ม 1 PURE MATH 1

ตรงตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.5 เล่ม 1 PURE MATH 1

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.5 เล่ม 1 PURE MATH 1

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 - เลขยกกำลัง - อัตราส่วยตรีโกณมิติ

  135.00  บาท
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 1 PURE MATH 1

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 1 PURE MATH 1

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 - ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ - ลิมิตฟังก์ชั่น - แคลคูลัส

  179.00  บาท
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 2 PURE MATH 2

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 2 PURE MATH 2

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช้ในปัจจุบัน - คะแนนมาตรฐาน - พื้นที่เส้นโค้งปกติ - แฟกทอเรียล

  150.00  บาท
HISPEED MATH TESTS

HISPEED MATH TESTS

FOR M.4-5-6 PAT 1 "A และ รับตรง สรุปเข้ม ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 1

  150.00  บาท
ABSOLUTE MATHS TESTS

ABSOLUTE MATHS TESTS

FOR M.4-5-6 PAT 1 & QUOTA และรับตรง สรุปเข้ม ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 3

  195.00  บาท
ABSOLUTE MATHS TESTS

ABSOLUTE MATHS TESTS

FOR M.4-5-6 PAT 1 & QUOTA และรับตรง สรุปเข้ม ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 2 คณิตศาสตร์พิ้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  295.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

คณิตศาสตร์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

คณิตศาสตร์ เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

คณิตศาสตร์ เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

คณิตศาสตร์ เล่ม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
MATH TESTS FOR...PAT 1& EXAMS

MATH TESTS FOR...PAT 1& EXAMS

ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย มุ่ง PAT1 & โควต้า-รับตรง (สายวิทย์)

  250.00  บาท
แบบฝึกหัดและเทคนิคคิดโจทย์เร็ว คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

แบบฝึกหัดและเทคนิคคิดโจทย์เร็ว คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

ตามหลักสูตรศ฿กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตรงตามแบบเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ สสวท. เล่ม 2

  85.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 4-6 - เซต - การให้เหตุผล - ระบบจำนวนจริง - ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

  95.00  บาท