ภาษาไทย-สังคม-คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ม.ต้น(คลิก).

คู่มือภาษาไทย ม.2

คู่มือภาษาไทย ม.2

วิวิธภาษา และวรรณคดีวิจักษ์ ช่วงชั้นที่ 3 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 2

  110.00  บาท
ภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3).

ภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3).

ฉบับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และ เตรียมศึกษาต่อ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551

  159.00  บาท
สังคมศึกษา ม.ต้น

สังคมศึกษา ม.ต้น

สำหรับเตรียมสอบ -รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ -รร.เตรียมอุดมศึกษา -เข้า ม.4 รร.รัฐบาลทั่วประเทศ -สอบกลางภาค - ปลายภาค ม.1-2-3

  125.00  บาท
สังคมศึกษา ม.ต้น ฉบับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และเตรียมศึกษาต่อ

สังคมศึกษา ม.ต้น ฉบับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และเตรียมศึกษาต่อ

ตรงคามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน พร้อมด้วยเฉลยขอสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า และ รร.เตรียมอุดมศึกษา

  149.00  บาท
เทคนิควิเคราะห์โจทย์เคมี โจทย์สมัยใหม่ สำหรับสอบเข้า ม.4

เทคนิควิเคราะห์โจทย์เคมี โจทย์สมัยใหม่ สำหรับสอบเข้า ม.4

โจทย์เคมีสมัยใหม่เป็นการใช้เทคนิดการคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking สำหรับสอบเข้า ,.4

  149.00  บาท
 คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น สอบเข้า ม.4

คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น สอบเข้า ม.4

เฉลย-เก็งแนวข้อสอบ 10 ปี รร.มหิดวิทยานุสรณ์ และ รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

  149.00  บาท
HI-SPEED เซียนโจทย์ (วิธีคิดโจทย์เร็ว)

HI-SPEED เซียนโจทย์ (วิธีคิดโจทย์เร็ว)

สรุปเข้ม ลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ เข้าแพทย์ 12 สถาบัน เข้าวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน PAT1

  169.00  บาท
เฉลยข้อสอบแข่งขัน คริตศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น

เฉลยข้อสอบแข่งขัน คริตศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ สอวน.(โอลิมปิกรอบแรก) - ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ พสวท. - ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. - เฉลยละเอียดพร้อมวิธีคิดเร็ว

  150.00  บาท
ตลุยโจทย์คลังข้อสอบ ม.ต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ตลุยโจทย์คลังข้อสอบ ม.ต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ฉบับพิชิตข้อสอบเตรียมศึกษาต่อสถาบันต่างๆ คณิตศาสตร์ ม.ต้น (ม.1-2-3) MATH TESTE FOR M. 1-2-3 & EXAM

  179.00  บาท
อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ SUPER TEST MATHS ม.ต้น

อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ SUPER TEST MATHS ม.ต้น

SUPER TEST MATHS ม.ต้น (ม.1-2-3) รวมโจทย์ยากที่ออกสอบบ่อย เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ม.ต้น พร้อมวิธีคิดเร็ว

  135.00  บาท
คู่มือ คณิตศาสตรืพื้นฐาน ม.3 เล่ม 1

คู่มือ คณิตศาสตรืพื้นฐาน ม.3 เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน - พื้นที่ผิว และ ปริมาตร - กราฟ - ระบบสมการเชิงเส้น - ความคล้าย

  159.00  บาท
คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2

- อสมการ - ความน่าจะเป็น - สถิติ - ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

  169.00  บาท
HISPEED MATH TRICK ม.ต้น (ม.1-2-3)

HISPEED MATH TRICK ม.ต้น (ม.1-2-3)

เทคนิคตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตรื ม.ต้น พร้อมด้วยเฉลยคำตอบวิธีคิดตรง และ วิธีคิดลัดเข้า

  169.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

- บรรยากาศ - ลมฟ้าอากาส - การเคลื่อนที่ - หน่วยของสิ่งมีชีวิต - การดำรงค์ชีวิตของพืช - เฉลยคำถามท้ายบทแบบเรียน

  139.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

- การจำแนกสาร - ปฏิกิริยาเคมี - ทรัพยากรธรณี - แรงในชีวิตประจำวัน - เฉลยคำถามท้ายบทเรียน

  149.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

- อาหารกับการดำรงค์ชีวิต - ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ - แสง - เฉลยคำถามท้ายบทของการเรียน

  149.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

- ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ - ดวงดาวบนท้องฟ้า - เทคโนโลยีอวกาศ - มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

  150.00  บาท
วิทยาศาสตร์ ม.3

วิทยาศาสตร์ ม.3

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตรงตามแบบเรียนของ สสวท. ฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุด

  149.00  บาท
วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4

วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4

ฉบับกิฟเตทรวม ม.1-2-3-4 เพื่อเตรียมสอบและศึกษาต่อ

  159.00  บาท
วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4 GIFTED SCIENCE M.1-2-3-4

วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4 GIFTED SCIENCE M.1-2-3-4

ฉบับกิฟเตทรวม ม.1-2-3-4 เพื่อเตรียมสอบและศึกษาต่อ

  159.00  บาท