เปรียบเทียบข้อมูลสินค้า

H007

สรุปเข้ม ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิทยาศาสตร์(ภาคคำนวณ)

ฟิสิกส์ ชีววิทยา ม.ต้น พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบเข้า รร3 เตรียมอุดมศึกษา สรุปเนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบ และ ฝึกโจทย์ข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

149 /บาท