ยินดีต้อนรับ สู่ ร้านธรรมบัณฑิต
เลขที่ 43/85 หมู่ที่ 5 ถนน.บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ธนานัติสั่งจ่าย ปณ.บางกรวย
หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธรรมบัณฑิต เลขที่บัญชี 277-2532981 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกรวย
โทร-แฟกซ์. 0-2446-2000-1 , 0-2446-1546 , 0-8505-35014
line ID : thammabundit11
email : Thammabundit@gmail.com
(ค่าจัดส่งเล่มละ 20 บาท)

รายการสินค้า

คู่มือช่วยสอบ คู่มือช่วยสอบ

ภาษาไทย ประถมปลาย เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 (อ.โสภณ ปิ่นทอง).

  98.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ คู่มือช่วยสอบ

วิทยาศาสตร์คิดเร็วประถมปลาย

  159.00  บาท
HI-SPEED ... GIFTED...ประถมปลาย HI-SPEED ... GIFTED...ประถมปลาย

คู่มือเตรียมสอบ และ ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1

  149.00  บาท
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

วิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 เข้า ม.1 พร้อมด้วยเฉลยคำตอบอย่างละเอียด ด้วยวิธีคิดตรง และ วิธีคิดเร็ว เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ของ สสวท.

  149.00  บาท
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1

โรงเรียนรัฐบาล + โรงเรียนสาธิต

  110.00  บาท
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.5-6 เข้า ม.1 ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.5-6 เข้า ม.1

เก็งข้อสอบจริง ภาษาอังกฤษ ป.5- ป.6 เข้า ม.1 พร้อมด้วยเฉลยคำตอบอย่างละเอียด อธิบายคำศัพท์ คำแปล

  120.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ คู่มือช่วยสอบ

คณิตศาสตร์คิดเร็วประถมปลาย เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของ สสวท.

  120.00  บาท
ลุยโขทย์คณิตศาสตร์ เตรียมสอบ ป.5-6 เข้า ม.1 (มาใหม่) ลุยโขทย์คณิตศาสตร์ เตรียมสอบ ป.5-6 เข้า ม.1 (มาใหม่)

พร้อมเฉลยรายละเอียดและเทคนิคคิดเร็ว

 149.00  บาท
คู่มือเรียน BASIC ENGLISH FOR...EP Student (มาใหม่) คู่มือเรียน BASIC ENGLISH FOR...EP Student (มาใหม่)

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ป.6 เข้า ม.1

 90.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ คณิตศาสตร์คิดเร็ว ป.5 (มาใหม่) คู่มือช่วยสอบ คณิตศาสตร์คิดเร็ว ป.5 (มาใหม่)

เตรียมสอบ ป.5 และปูพิ้นฐานสอบเข้า ม.1 NTคณิตศาสตร์ LASคณิตศาสตร์

 110.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ สังคมศึกษา ประถมปลาย(มาใหม่) คู่มือช่วยสอบ สังคมศึกษา ประถมปลาย(มาใหม่)

พร้อมด้วยเหตุการณ์ปัจจุบัน เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ร.รรัฐบาล ร.รสาธิตฯ เฉลยข้อสอบสังคมศึกษาเข้า ม.1 เป็นระบบ

 125.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ ประถม 6 เข้า ม.1 ร.ร รัฐบาล ร.ร สาธิต(มาใหม่) คู่มือช่วยสอบ ประถม 6 เข้า ม.1 ร.ร รัฐบาล ร.ร สาธิต(มาใหม่)

สรุปเนื้อหาเข้มตะลุยโจทย์ข้อสอบ 6 วิชา เฉลยข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลทั่วประเทศ ร.ร.สาธิตฯ

  220.00  บาท
คู่มือภาษาไทย ม.2 คู่มือภาษาไทย ม.2

วิวิธภาษา และวรรณคดีวิจักษ์ ช่วงชั้นที่ 3 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 2

  110.00  บาท
ภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3). ภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3).

ฉบับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และ เตรียมศึกษาต่อ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551

  159.00  บาท
สังคมศึกษา ม.ต้น สังคมศึกษา ม.ต้น

สำหรับเตรียมสอบ -รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ -รร.เตรียมอุดมศึกษา -เข้า ม.4 รร.รัฐบาลทั่วประเทศ -สอบกลางภาค - ปลายภาค ม.1-2-3

  125.00  บาท
สังคมศึกษา ม.ต้น ฉบับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และเตรียมศึกษาต่อ สังคมศึกษา ม.ต้น ฉบับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และเตรียมศึกษาต่อ

ตรงคามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน พร้อมด้วยเฉลยขอสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า และ รร.เตรียมอุดมศึกษา

  149.00  บาท
เทคนิควิเคราะห์โจทย์เคมี โจทย์สมัยใหม่ สำหรับสอบเข้า ม.4 เทคนิควิเคราะห์โจทย์เคมี โจทย์สมัยใหม่ สำหรับสอบเข้า ม.4

โจทย์เคมีสมัยใหม่เป็นการใช้เทคนิดการคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking สำหรับสอบเข้า ,.4

  149.00  บาท
 คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น สอบเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น สอบเข้า ม.4

เฉลย-เก็งแนวข้อสอบ 10 ปี รร.มหิดวิทยานุสรณ์ และ รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

  149.00  บาท
HI-SPEED เซียนโจทย์ (วิธีคิดโจทย์เร็ว) HI-SPEED เซียนโจทย์ (วิธีคิดโจทย์เร็ว)

สรุปเข้ม ลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ เข้าแพทย์ 12 สถาบัน เข้าวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน PAT1

  169.00  บาท
เฉลยข้อสอบแข่งขัน คริตศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น เฉลยข้อสอบแข่งขัน คริตศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ สอวน.(โอลิมปิกรอบแรก) - ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ พสวท. - ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. - เฉลยละเอียดพร้อมวิธีคิดเร็ว

  150.00  บาท
ตลุยโจทย์คลังข้อสอบ ม.ต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตลุยโจทย์คลังข้อสอบ ม.ต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ฉบับพิชิตข้อสอบเตรียมศึกษาต่อสถาบันต่างๆ คณิตศาสตร์ ม.ต้น (ม.1-2-3) MATH TESTE FOR M. 1-2-3 & EXAM

  179.00  บาท
อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ SUPER TEST MATHS ม.ต้น อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ SUPER TEST MATHS ม.ต้น

SUPER TEST MATHS ม.ต้น (ม.1-2-3) รวมโจทย์ยากที่ออกสอบบ่อย เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ม.ต้น พร้อมวิธีคิดเร็ว

  135.00  บาท
คู่มือ คณิตศาสตรืพื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 คู่มือ คณิตศาสตรืพื้นฐาน ม.3 เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน - พื้นที่ผิว และ ปริมาตร - กราฟ - ระบบสมการเชิงเส้น - ความคล้าย

  159.00  บาท
คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2

- อสมการ - ความน่าจะเป็น - สถิติ - ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

  169.00  บาท
HISPEED MATH TRICK ม.ต้น (ม.1-2-3) HISPEED MATH TRICK ม.ต้น (ม.1-2-3)

เทคนิคตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตรื ม.ต้น พร้อมด้วยเฉลยคำตอบวิธีคิดตรง และ วิธีคิดลัดเข้า

  169.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

- บรรยากาศ - ลมฟ้าอากาส - การเคลื่อนที่ - หน่วยของสิ่งมีชีวิต - การดำรงค์ชีวิตของพืช - เฉลยคำถามท้ายบทแบบเรียน

  139.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

- การจำแนกสาร - ปฏิกิริยาเคมี - ทรัพยากรธรณี - แรงในชีวิตประจำวัน - เฉลยคำถามท้ายบทเรียน

  149.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

- อาหารกับการดำรงค์ชีวิต - ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ - แสง - เฉลยคำถามท้ายบทของการเรียน

  149.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

- ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ - ดวงดาวบนท้องฟ้า - เทคโนโลยีอวกาศ - มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

  150.00  บาท
วิทยาศาสตร์ ม.3 วิทยาศาสตร์ ม.3

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตรงตามแบบเรียนของ สสวท. ฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุด

  149.00  บาท
วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4 วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4

ฉบับกิฟเตทรวม ม.1-2-3-4 เพื่อเตรียมสอบและศึกษาต่อ

  159.00  บาท
วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4 GIFTED SCIENCE M.1-2-3-4 วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4 GIFTED SCIENCE M.1-2-3-4

ฉบับกิฟเตทรวม ม.1-2-3-4 เพื่อเตรียมสอบและศึกษาต่อ

  159.00  บาท
คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1(มาใหม่) คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1(มาใหม่)

ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน

 125.00  บาท
คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2(มาใหม่) คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2(มาใหม่)

ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใฃ้ในปัจจุบัน

 150.00  บาท
คู่มือเตรียมสอบ คณิตคิดเร็ว ม.ต้น (1-2-3)ฉบับปรับปรุงใหม่ คู่มือเตรียมสอบ คณิตคิดเร็ว ม.ต้น (1-2-3)ฉบับปรับปรุงใหม่

CONCEPT MATH FOR M.1-2-3 & EXAM. ฉับพิชิตข้อสอบเตรียมศึกษาต่อสถาบันต่างๆ

 179.00  บาท
ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ กิฟเตด ม.ต้น เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ กิฟเตด ม.ต้น เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

พร้อมเฉลยรายละเอียดและเทคนิคคิดเร็ว โจทย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดยอดโจทย์จากง่ายไปยาก

 149.00  บาท
ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ กิฟเตด ม.ต้นเล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ กิฟเตด ม.ต้นเล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ กิฟเตด ม.ต้น เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) พร้อมเฉลยรายละเอียดและเทคนิคคิดเร็ว โจทย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดยอดโจทย์จากง่ายไปยาก

 149.00  บาท
ชุด เรขาคณิต เล่ม 1 ฉบับสมบูรณ์(มาใหม่) ชุด เรขาคณิต เล่ม 1 ฉบับสมบูรณ์(มาใหม่)

คณิตศาสตร์คิดเรียงระดับเป็นระบบ สำหรับผู้เริ่มเรียนจนถึงเตรียมสอบ ม.1-2-3-4 และ ศึกษาต่อ

 149.00  บาท
ชุด เรขาคณิต เล่ม 2 ฉบับสมบูรณ์(มาใหม่) ชุด เรขาคณิต เล่ม 2 ฉบับสมบูรณ์(มาใหม่)

ชุด เรขาคณิต เล่ม 2 ฉบับสมบูรณ์(มาใหม่) คณิตศาสตร์คิดเรียงระดับเป็นระบบ สำหรับผู้เริ่มเรียนจนถึงเตรียมสอบ ม.1-2-3-4 และ ศึกษาต่อ

  159.00  บาท
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม แบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง เล่ม 2 สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใฃ้ในปัจจุบัน

 99.00  บาท
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (ม.1-2-3) คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (ม.1-2-3)

ฉบับเตรียมสอบ และ เตรียมศึกษาต่อ ตรงตามแนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันต่างๆ

 159.00  บาท
สรุปเข้ม สรุปเข้ม "ลุยโจทย์คลังข้อสอบ" ภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3)

ฉบับพิชิตข้อสอบได้เร็วและถูกต้องเพื่อเตรียมสอบและศึกษาต่อ

 150.00  บาท
คลังข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.1-2-3-4 และ ศึกษาต่อ คลังข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.1-2-3-4 และ ศึกษาต่อ

พร้อมด้วยเฉลยคำตอบประกอบคำอธิบาย คำศัพท์ คำแปล หลักภาษาอังกฤษ ม.1-2-3-4 และ เฉลยข้อสอบเข้าสถาบันต่างๆ

 120.00  บาท
เทคนิคตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3(ม.1-2-3) เทคนิคตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3(ม.1-2-3)

เทคนิคตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3(ม.1-2-3) และ สอบเข้า

 125.00  บาท
HI-SPEED หลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.1-2-3 HI-SPEED หลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.1-2-3

HI-SPEEDหลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.1-2-3 และเทคนิคลุยโจทย์ข้อสอบ

 159.00  บาท
คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2

ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใฃ้ในปัจจุบัน

 155.00  บาท
คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 1 คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน

 150.00  บาท
เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยต้นเอง

  120.00  บาท
เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน (พ.ศ.2560) ฉบับศึกษาด้วยต้นเอง

  120.00  บาท
เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน (พ.ศ.2560) ฉบับศึกษาด้วยต้นเอง

  150.00  บาท
เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง

  110.00  บาท
เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง

  110.00  บาท
เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง

  120.00  บาท
เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง ( พ.ศ.2560)

  120.00  บาท
เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง ( พ.ศ.2560)

  120.00  บาท
คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 1 คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 1

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน และหนังสือแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท.ฉบับใหม่ล่าสุด ม.4 เล่ม 1

  150.00  บาท
คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 2 คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 2

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน และหนังสือแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท.ฉบับใหม่ล่าสุด ม.4 เล่ม 2

  159.00  บาท
คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 1 คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 1

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ม.4 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน และหนังสือแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท.ฉบับใหม่ล่าสุด

  150.00  บาท
คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ม.4 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน และหนังสือแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท.ฉบับใหม่ล่าสุด

  150.00  บาท
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.5 เล่ม 1 PURE MATH 1 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.5 เล่ม 1 PURE MATH 1

ตรงตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.5 เล่ม 1 PURE MATH 1 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.5 เล่ม 1 PURE MATH 1

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 - เลขยกกำลัง - อัตราส่วยตรีโกณมิติ

  135.00  บาท
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 1 PURE MATH 1 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 1 PURE MATH 1

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 - ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ - ลิมิตฟังก์ชั่น - แคลคูลัส

  179.00  บาท
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 2 PURE MATH 2 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 2 PURE MATH 2

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช้ในปัจจุบัน - คะแนนมาตรฐาน - พื้นที่เส้นโค้งปกติ - แฟกทอเรียล

  150.00  บาท
HISPEED MATH TESTS HISPEED MATH TESTS

FOR M.4-5-6 PAT 1 "A และ รับตรง สรุปเข้ม ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 1

  150.00  บาท
ABSOLUTE MATHS TESTS ABSOLUTE MATHS TESTS

FOR M.4-5-6 PAT 1 & QUOTA และรับตรง สรุปเข้ม ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 3

  195.00  บาท
ABSOLUTE MATHS TESTS ABSOLUTE MATHS TESTS

FOR M.4-5-6 PAT 1 & QUOTA และรับตรง สรุปเข้ม ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 2 คณิตศาสตร์พิ้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  295.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
MATH TESTS FOR...PAT 1& EXAMS MATH TESTS FOR...PAT 1& EXAMS

ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย มุ่ง PAT1 & โควต้า-รับตรง (สายวิทย์)

  250.00  บาท
แบบฝึกหัดและเทคนิคคิดโจทย์เร็ว คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 แบบฝึกหัดและเทคนิคคิดโจทย์เร็ว คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

ตามหลักสูตรศ฿กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตรงตามแบบเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ สสวท. เล่ม 2

  85.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 4-6 - เซต - การให้เหตุผล - ระบบจำนวนจริง - ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

  95.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 4-6 - เลขยกกำลัง - อัตราส่วนตรีโกณมิติ - ความน่าจะเป็น

  95.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 4-6 - สถิติและข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - การสำรวจความคิดเห็น - ลำดับ และ อนุกรม

  110.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 4-6 - ตรรกศาสตร์ - ระบบจำนวนจริง - ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น

  95.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  110.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  125.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  100.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  110.00  บาท
เทคนิคคิดเร็ว เทคนิคคิดเร็ว

โจทย์คณิตศาสตร์ 1

  135.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE MATH FOR EXAMS & TESTS HI-SPEED ABSOLUTE MATH FOR EXAMS & TESTS

เทคนิคคิดเร็วโจทย์ คณิตศาสตร์ 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย 6

  139.00  บาท
คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางที่ใช้ในปัจจุบัน ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ฉบับทบทวนก่อนสอบ

  99.00  บาท
HIS-PEED MATH FOR PAT1&EXAM M.4-5-6 HIS-PEED MATH FOR PAT1&EXAM M.4-5-6

ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ PAT1 และสอบโควตามหาวิทยาลัย และ รับตรงทุกสถาบัน

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ O-NET & PAT 1 คณิตศาสตร์ O-NET & PAT 1

ฉบับเตรียมสอบ ม.4-5-6 และสอบเข้ามหาวิทยาลัย - เนื้อหาตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ปัจจุบัน - ตามแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท. ฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุด - ขอบเขตของเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบคณิตศาสตร์ปีปัจจุบัน

  159.00  บาท
คู่มือสอบ PAT1 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัย คู่มือสอบ PAT1 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัย

แถมฟรี เฉลยข้อสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตรื PAT1 รหัส 71 ในเล่ม ฉบับตรงตามแนวข้อสอบในปัจจุบัน

  149.00  บาท
HI-SPEED MATHS FOR PAT1 & EXAM M.4-5-6 HI-SPEED MATHS FOR PAT1 & EXAM M.4-5-6

ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ PAT1 และสอบโควตามหาวิทยาลัย และรับตรงทุกสถาบัน

  159.00  บาท
เวกเตอร์ในสามมิติ Vector in Three-Space เวกเตอร์ในสามมิติ Vector in Three-Space

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ครูอาจารย์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตรใหม่

  75.00  บาท
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 4ชั้น ม4-6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 4ชั้น ม4-6

แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 110.00  บาท
ตรีโกณมิติ คณิตศาสตร์คิดเร็วทีละเรื่อง ตรีโกณมิติ คณิตศาสตร์คิดเร็วทีละเรื่อง

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 139.00  บาท
เซต คณิตศาสตร์คิดเร็วทีละเรื่อง เซต คณิตศาสตร์คิดเร็วทีละเรื่อง

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 99.00  บาท
ความน่าจะเป็น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ความน่าจะเป็น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 99.00  บาท
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 99.00  บาท
จำนวนเชิงซ้อน คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 99.00  บาท
ความน่าจะเป็น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ฉบับทวนก่อนสอบ ความน่าจะเป็น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ฉบับทวนก่อนสอบ

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 99.00  บาท
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 2 ตอน 2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 2 ตอน 2

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 150.00  บาท
เทคนิคทำโจทย์ คณิตทีละเรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม เทคนิคทำโจทย์ คณิตทีละเรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบและเทคนิคทำโจทย์ข้อสอมเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่พ.ศ. 2530-ปัจจมัน สำหรับเตรียมสอบม. 4 - 5 - 6, เข้ามหาวิทยาลัยรันตรง, PATI, PAT3, TCAS, 9 วิชาส่ามัญ

เทคนิคทำโจทย์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม เทคนิคทำโจทย์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม

หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบและเทคนิคทำโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม. 4 - 5 - 6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ

เทคนิคทำโจทย์ คณิตทีละเรื่อง ฟังก์ชัน เทคนิคทำโจทย์ คณิตทีละเรื่อง ฟังก์ชัน

หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบและเทคนิคทำโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม. 4 - 5 - 6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ

เทคนิคทำโจทย์ข้อสอบ คณิตทีละเรื่อง ตรรกศาสตร์ เทคนิคทำโจทย์ข้อสอบ คณิตทีละเรื่อง ตรรกศาสตร์

หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอน เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม. 4 - 5 - 6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ

เทคนิคทำโจทย์ คณิตทีละเรื่อง จำนวนจริง เทคนิคทำโจทย์ คณิตทีละเรื่อง จำนวนจริง

หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอน เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม. 4 - 5 - 6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ

เทคนิคทำโจทย์ คณิตทีละเรื่อง เซต เทคนิคทำโจทย์ คณิตทีละเรื่อง เซต

หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอน เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม. 4 - 5 - 6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ

เทคนิคทำโจทย์ คณิตทีละเรื่อง จำนวนจริง เทคนิคทำโจทย์ คณิตทีละเรื่อง จำนวนจริง

หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอน เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม. 4 - 5 - 6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ

ฟิสิกข์รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ฟิสิกข์รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่รับโดยตรง & โควตา & PAT2 และโอลิมปิค COMPAC PHYSICS FOR 4-5-6 & EXAMS - ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแทนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน

  159.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 14 ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 14

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT2 สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ABSOLUTE MATHS TESTS FOR O-NET & A-NET BOOK V ม.6 เล่ม 5 ABSOLUTE MATHS TESTS FOR O-NET & A-NET BOOK V ม.6 เล่ม 5

เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ O-NET & A-NET ม.6 เล่ม 5 ตรงตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน และแบบเรียนของ สสวท. ฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุด

  150.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 ฉบับศึกษาด้วยตนเอง ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 ฉบับศึกษาด้วยตนเอง

พร้อมด้วยแบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 3 สมดุลกล ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 3 สมดุลกล

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 4 งาน และ พลังงาน ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 4 งาน และ พลังงาน

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 5 โมเมนตัมและการชน ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 5 โมเมนตัมและการชน

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 15 แม่เหล้กไฟฟ้า ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 15 แม่เหล้กไฟฟ้า

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 16 ไฟฟ้ากระแสสลับ และ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 16 ไฟฟ้ากระแสสลับ และ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ABSOLUTE MATHS TESTS BOOK 2 ABSOLUTE MATHS TESTS BOOK 2

เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ปลาย เข้ามหาวิทยาลัย 3500 ข้อ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน

  150.00  บาท
วิชาเทพฟิสิกส์ ฟิสิกส์กิฟเตท เล่ม 1 วิชาเทพฟิสิกส์ ฟิสิกส์กิฟเตท เล่ม 1

สำหรับนักเรียน ม.4-6 สายวิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรใหม่แกนกลาง พุทธศักราช 2551 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 เล่ม 1

  150.00  บาท
HI-SPEED เทคนิคตะลุยโจทยื ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย HI-SPEED เทคนิคตะลุยโจทยื ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย

มุ่งเข้ามหาวิทยาลัย สอบโควตา และ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย PHYSICS TESTS FOR EXAMS & --M.4-5-6 เล่ม.3

  169.00  บาท
ฟิสิกส์ : คลื่นกลเสียง และ แสง ฟิสิกส์ : คลื่นกลเสียง และ แสง

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงตามหลักสูตรใหม่ และ แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน เล่ม.3

  169.00  บาท
ฟิสิกส์ : นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ : นิวเคลียร์ฟิสิกส์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงตามหลักสูตรใหม่ และ แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน เล่ม.5

  169.00  บาท
ฟิสิกส์ เรื่องที่ 17-18 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ เรื่องที่ 17-18 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ฉบับช่วยสอบเข่ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควต้า & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

 120.00  บาท
ฟิสิกส์ เรื่องที่ 12 แสงและการมองเห็น ฟิสิกส์ เรื่องที่ 12 แสงและการมองเห็น

ฉบับช่วยสอบเข่ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควต้า & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

 99.00  บาท
ฟิสิกส์เรื่องที่7 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกและการหมุน ฟิสิกส์เรื่องที่7 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกและการหมุน

ฉบับช่วยสอบเข่ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควต้า & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

 99.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.4 เล่มที่ 1 ฟิสิกส์ ม.4 เล่มที่ 1

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วย แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 95.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.4 เล่มที่ 2 ฟิสิกส์ ม.4 เล่มที่ 2

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วย แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 99.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.5 เล่มที่ 2 ฟิสิกส์ ม.5 เล่มที่ 2

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วย แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 110.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.6 เล่มที่ 1 ฟิสิกส์ ม.6 เล่มที่ 1

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วย แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 110.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.6 เล่มที่ 2 ฟิสิกส์ ม.6 เล่มที่ 2

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วย แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 110.00  บาท
ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6 ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6

สำหรับผู้เริ่มเรียนฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วยแบบฝึกหัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 80.00  บาท
HISPEED ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 1 HISPEED ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 1

มุ่งเข้ามหาวิทยาลัย สอบโควต้า และรับตรงทุกมหาวิทยาลัย

 169.00  บาท
HISPEED ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม2 HISPEED ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม2

มุ่งเข้ามหาวิทยาลัย สอบโควต้า และรับตรงทุกมหาวิทยาลัย

 169.00  บาท
ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ฉบับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงามหลักสูตรใหม่ และแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

 169.00  บาท
ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ฉบับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงามหลักสูตรใหม่ และแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

 169.00  บาท
ฟิสิกส์ แม่เหล็ก-ไฟฟ้า  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฟิสิกส์ แม่เหล็ก-ไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ฉบับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงามหลักสูตรใหม่ และแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

 169.00  บาท
ฟิสิกส์ เรื่องที่ 1 การเคลื่อนที่แนวตรง ฟิสิกส์ เรื่องที่ 1 การเคลื่อนที่แนวตรง

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีืี่ 4-6

 99.00  บาท
ฟิสิกส์ เรื่องที่ 6 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์และวงกลม ฟิสิกส์ เรื่องที่ 6 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์และวงกลม

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีืี่ 4-6

 99.00  บาท
ฟิสิกส์ เรื่องที่ 2 แรงและการเคลื่อนที่ของนิวตัน ฟิสิกส์ เรื่องที่ 2 แรงและการเคลื่อนที่ของนิวตัน

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีืี่ 4-6

 99.00  บาท
ฟิสิกส์ เรื่องที่ 9 ความร้อนและสมบัติก๊าซ ฟิสิกส์ เรื่องที่ 9 ความร้อนและสมบัติก๊าซ

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีืี่ 4-6

 99.00  บาท
ฟิสิกส์ เรื่องที่ 10 ปรากฏการณ์คลื่น ฟิสิกส์ เรื่องที่ 10 ปรากฏการณ์คลื่น

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีืี่ 4-6

 99.00  บาท
คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 ฟิสิกส์ คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 ฟิสิกส์

หลักฟิสิกส์ที่ควรรู้ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ใน 9 วิชาสามัญ PAT2 PAT3 ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

 159.00  บาท
ABSOLUTE PHYSICS TESTS BOOK1 ABSOLUTE PHYSICS TESTS BOOK1

เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ช่วงชั้นที่ 4 เข้ามหาวิทยาลัย 3500 ข้อ

 150.00  บาท
ABSOLUTE PHYSICS TESTS BOOK2 ABSOLUTE PHYSICS TESTS BOOK2

เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ช่วงชั้นที่ 4 เข้ามหาวิทยาลัย 3500 ข้อ

 150.00  บาท
ABSOLUTE PHYSICS TESTS ABSOLUTE PHYSICS TESTS

ABSOLUTE PHYSICS TESTS FOR O-NET & A-NET BOOK เล่ม 3

 150.00  บาท
ABSOLUTE PHYSICS TESTS ABSOLUTE PHYSICS TESTS

ABSOLUTE PHYSICS TESTS ABSOLUTE PHYSICS TESTS FOR O-NET & A-NET BOOK เล่ม 4

 135.00  บาท
ABSOLUTE PHYSICS TESTS ABSOLUTE PHYSICS ABSOLUTE PHYSICS TESTS ABSOLUTE PHYSICS

ABSOLUTE PHYSICS TESTS ABSOLUTE PHYSICS TESTS FOR O-NET & A-NET BOOK ม.6 เล่ม 6

 135.00  บาท
ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่

สำหรับมัธยมปีที่ 4-6 ฉบับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงดามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใข่ในปัจจุบัน

ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่

สำหรับมัธยมปีที่ 4-5-6 ฉบับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงดามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใข่ในปัจจุบัน ( พ.ศ. 2560 )

ชีววิทยา ม.4-5-6 ชีววิทยา ม.4-5-6

ตรงตามหลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และแบบเรียน สสวท. กระทรวงศึกษษธิการฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุด ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-5-6) เข้ามหาวิทยาลับ PAT 2

  220.00  บาท
มินิ เคมี รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย มินิ เคมี รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย

รวมหลักเคมีที่ต้องรู้ก่อนสอบ พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สรุปสาระสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบ ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมเฉลย

  99.00  บาท
สรุปเข้มหัวใจ เคมีรวม 4-5-6 ฉยัยเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย สรุปเข้มหัวใจ เคมีรวม 4-5-6 ฉยัยเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องๆ

  220.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK1 HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK1

สรุปเข้ม ลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT2 รับตรง พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  150.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK2 HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK2

สรุปเข้ม ลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT2 รับตรง พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  150.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK3 HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK3

สรุปเข้ม ลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT2 รับตรง พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  150.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK4 HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK4

สรุปเข้ม ลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT2 รับตรง พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  150.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK5 HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK5

สรุปเข้ม ลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT2 รับตรง พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  150.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK6 HI-SPEED ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK6

สรุปเข้ม ลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT2 รับตรง พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  125.00  บาท
เคมี เล่ม 1 เคมี เล่ม 1

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงตามหลักสูตรใหม่ และ แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ

  169.00  บาท
เคมี ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-6)เล่ม 5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เคมี ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-6)เล่ม 5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปีที่ 6 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

  159.00  บาท
HI-SPEED GIFTED CHEMISTRY TESTS 4-5-6 HI-SPEED GIFTED CHEMISTRY TESTS 4-5-6

สรุปเข้ม ลุยโจทย์ข้อสอบเคมีเข้ม เข้ามหาวิทยาลัยรับตรงเข้าแพทย์-วิทย์-วิศวะ PAT2 โควต้า

 250.00  บาท
มินิ ชีววิทยา รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย มินิ ชีววิทยา รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย

รวมหลักชีววิทยาที่ต้องรู้ก่อนสอบ พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 99.00  บาท
คู่มือเฉลยข้อสอบ 9 (เคมี)  วิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย คู่มือเฉลยข้อสอบ 9 (เคมี) วิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือเฉลยข้อสอบ 9 (เคมี) วิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย หลักเคมี ม.4-5-6 ที่ต้องรู้ก่อนสอบ เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัย

 159.00  บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาษาไทย ม.6 คู่มือเตรียมสอบ ภาษาไทย ม.6

ฉบับเตรียมสอบ ม.6 และศึกษาต่อมหาวิทยาลัย O-NET ADMISSION สอบตรงเข้าทุกสถาบัน ตรงตามหลักสูตรใหม่และเฉลยแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

  139.00  บาท
คู่มือช่วยสอบภาษาไทย ม.6 และ คู่มือช่วยสอบภาษาไทย ม.6 และ

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน ประกอบด้วยหลักภาษาไทย การศึกษางานประพันธ์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  150.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คู่มือช่วยสอบ เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สังคมศึกษา ม.4-6 เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางที่ใช้ ในปัจจุบัน

  250.00  บาท
คู่มือเตรียมสอบ และ เฉลยข้อสอบ O-Net & A-NET คู่มือเตรียมสอบ และ เฉลยข้อสอบ O-Net & A-NET

ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-5-6) เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน ตรงตามหลักสูตรใหม่ และ แบบเรียนเล่มใหม่ล่าสุด ของกระทรวงศึกษาธิการ

  195.00  บาท
HISPEED TESTS ENGLISH M-- & EXAMS HISPEED TESTS ENGLISH M-- & EXAMS

หลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.1-2-3 และ เทคนิค ลุยโจทย์ข้อสอบ

  159.00  บาท
หลักภาษาไทย และ การใช้ภาษาไทย หลักภาษาไทย และ การใช้ภาษาไทย

เฉลยข้อสอบภาษาไทยเข้าสถาบันต่างๆเป็นระบบ

 125.00  บาท
คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 ภาษาไทย คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 ภาษาไทย

หลักภาษาไทย ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องรู้ก่อนสอบ

 149.00  บาท
คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 สังคมศึกษา คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 สังคมศึกษา

9 วิชาสามมัญเข้ามหาวิทยาลัย

 159.00  บาท
เซียนศัพย์อังกฤษโดยไม่ต้องท่อง TRICK VOCABULARY เซียนศัพย์อังกฤษโดยไม่ต้องท่อง TRICK VOCABULARY

เทคนิคจำคำศัพท์ง่าย ใช้ศัพท์เป็น และทำข้อสอบได้

  69.00  บาท
เรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ให้ถูกต้องตามมารยาท แล ะสังคม เรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ให้ถูกต้องตามมารยาท แล ะสังคม

พร้อมด้วย คำอ่าน คำแปล และ คำศัพท์ คำพ้อง 1000 คำ สำหรับใช้ศึกษาด้วยตนเอง และ เตรียมสอบภาษาอังกฤษเข้าสถาบันต่างๆ

  60.00  บาท
เซียนการอ่านภาษษอังกฤษ TRICK READING เซียนการอ่านภาษษอังกฤษ TRICK READING

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษได้รวดเร็ว และทำข้อสอบได้

  90.00  บาท
รวมสูตร และ การใช้สูตร มินิฟิสิกส์รวม 4-5-6 รวมสูตร และ การใช้สูตร มินิฟิสิกส์รวม 4-5-6

เข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  99.00  บาท
รวมสูตร และ การใช้สูตร มินิคณิตศาสตร์  4-5-6 รวมสูตร และ การใช้สูตร มินิคณิตศาสตร์ 4-5-6

เข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  99.00  บาท
คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 ภาษาอังกฤษ คู่มือสอบ เฉลยข้อสอบ 9 ภาษาอังกฤษ

หลักภาษาไทย ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องรู้ก่อนสอบ

 159.00  บาท
คู่มือเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจหญิง คู่มือเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจหญิง

ตัวอย่าง และ เฉลยแนวข้อสอบเข้า นายร้อยตำรวจหญิง พร้อมด้วยเฉลยคำตอบประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด ตรงตามแนวข้อสอบใหม่ที่ใช้สอบในปัจจุบัน

  159.00  บาท
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

SUPER TESTS M.1-2-3 FOR-CADET เฉลยเก็งข้อสอบจริง รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า พร้อมด้วยเฉลบคำตอบประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด คำศัพท์ และ คำแปล สรุปหลักที่ถูกต้องรู้ก่อนสอบ และ แบบฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบเตรียมทหาร 4 เหล่า

  139.00  บาท
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ (ภาคบรรยาย) ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ (ภาคบรรยาย)

เฉลยเก็งข้อสอบจริง รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า (รร.นายร้อย จปร. ตำรวจ ทหารเรือ ทหารอากาศ) (เคมี-ชีววิทยา-โลก-ดาราศาสตร์-ธรณีวิทยา) พร้อมด้วยเฉลยคำตอบประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด และ เทคนิคคิดเร็ว สรุปหลักที่ถูกต้องรู้ก่อนสอบ และ แบบฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบเตรียมทหาร 4 เหล่า

  139.00  บาท
สรุปเข้ม ลุยโจทย์คลังข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3) สรุปเข้ม ลุยโจทย์คลังข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3)

ฉบับพิชิตข้อสอบได้เร็ว และ ถูกต้องเพื่อเตรียมสอบ และ ศึกษาต่อ

  150.00  บาท
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิชาสังคมศึกษา ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิชาสังคมศึกษา

เฉลยเก็งข้อสอบจริง รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า (รร.นายร้อย จปร. ตำรวจ ทหารเรือ ทหารอากาศ) วิชาสังคมศึกษา พร้อมด้วยเฉลยคำตอบประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด สรุปหลักที่ถูกต้องรู้ก่อนสอบ และ แบบฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบเตรียมทหาร 4 เหล่า

  149.00  บาท
HI-SPEED CADET EXAMS HI-SPEED CADET EXAMS

ลุยโจทย์คลังข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า ให้ทันและถูก เฉลยข้อสอบจริงเข้า รร. เตรียมทหาร 4 เหล่า

  220.00  บาท
สรุปเข้ม ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิทยาศาสตร์(ภาคคำนวณ) สรุปเข้ม ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ วิทยาศาสตร์(ภาคคำนวณ)

ฟิสิกส์ ชีววิทยา ม.ต้น พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบเข้า รร3 เตรียมอุดมศึกษา สรุปเนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบ และ ฝึกโจทย์ข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

  149.00  บาท
ภาษาไทย ภาษาไทย

คู่มือเตรยมสอบเข้าทหาร ตำรวจ พยาบาล นักเรียน รับราชการ หลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดี พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบภาษาไทย เข้าศึกษาสถาบันต่างๆ กว่า 1000 ข้อ

 149.00  บาท
ภาษาอังกฤษ ม.4 ภาษาอังกฤษ ม.4

คู่มือสอบเข้า มหาวิทยาลัย และ รร.เตรียมทหาร (หลักสูตรใหม่ รับ ม.4)

 149.00  บาท
วิทยาศาสตรื ม.4 เล่ม1 เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตรื ม.4 เล่ม1 เคมี ชีววิทยา

คู่มือสอบเข้า มหาวิทยาลัย และ รร.เตรียมทหาร (หลักสูตรใหม่ รับ ม.4) พร้อมตัวอย่างข้อสอบเคมี-ชีววิทยา ตามแนวข้อสอบปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า

 139.00  บาท
คณิตศาสตร์ ม.4 คณิตศาสตร์ ม.4

คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า

 159.00  บาท
สังคมศึกษา ม.4 เตรียมสอบ รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ สังคมศึกษา ม.4 เตรียมสอบ รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ

ตรงตามหลักสูตรใหม่ (รับนักเรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 4) พร้อมตัวอย่างข้อสอบสังคมศึกษา ตามแนวข้อสอบปัจจุบัน

 149.00  บาท
หลักภาษาไทย และ การใช้ภาษาไทย หลักภาษาไทย และ การใช้ภาษาไทย

ฉบับเตรียมสอบและศึกษาต่อสถาบันต่างๆ

 125.00  บาท
เฉลยเก็งข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ วิชาภาษาไทย เฉลยเก็งข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ วิชาภาษาไทย

สรุปหลักที่ต้องรู้ก่อนสอบ และ แบบฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบเข้าเตรียมทหาร 4 เหล่า

 149.00  บาท
คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า ฟิสิกส์ ม.4 คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า ฟิสิกส์ ม.4

ตรงตามหลักสูตรใหม่สำหรับสอบเข้ารร.เตรียมทหาร และมหาวิทยาลัย สาระสำคัญเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4

ลุยโจทย์คลังข้อสอบ เตรียมทหาร 4 เหล่า วิชา คณิตศาสตร์ ลุยโจทย์คลังข้อสอบ เตรียมทหาร 4 เหล่า วิชา คณิตศาสตร์

เฉลยคำตอบอย่างละเอียด มีทั้งวิธีคิดตรงและคิดเร็ว

สรุปพิเศษ เนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบ รร.เตรียมทหาร เล่ม 1 สรุปพิเศษ เนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบ รร.เตรียมทหาร เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรใหม่ อายุไม่เกิน 18 ปี วุฒิ ม.4 เฉลยข้อสอบ เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ปีปัจจุบัน

สรุปพิเศษ เนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบ รร.เตรียมทหาร เล่ม 2 สรุปพิเศษ เนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบ รร.เตรียมทหาร เล่ม 2

ตรงตามหลักสูตรใหม่ อายุไม่เกิน 18 ปี วุฒิ ม.4 เฉลยข้อสอบ เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ปีปัจจุบัน

ศัพท์ภาษาอังกฤษต้องรู้ก่อนสอบ เตรียมทหาร เตรียมอุดม และ M1-4 ศัพท์ภาษาอังกฤษต้องรู้ก่อนสอบ เตรียมทหาร เตรียมอุดม และ M1-4

สำหรับสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า รร.เตรียมอุดมศึกษา ม..4 รร.รัฐบาลทั่วไป

คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัยและ รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า เคมี ม.4 คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัยและ รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า เคมี ม.4

ตรงตามหลักสูตรใหม่สำหรับสอบเข้ารร.เตรียมทหาร และมหาวิทยาลัย สาระสำคัญเนื้อหาเคมี ม.4

ลุยโจทย์ข้อสอบเข้านิติศาสตร์ให้ทัน และ ถูก ลุยโจทย์ข้อสอบเข้านิติศาสตร์ให้ทัน และ ถูก

ครบทุกวิชาที่สอบ - ความถนัดเชิงวิชาการ (SAT) - เรียงความ ย่อความ - กฏหมายทั่วไป - พร้อมด้วยเฉลยคำตอบประกอบคำอธืบายละเอียด

  199.00  บาท
ความสามารถทั่วไป ก.พ. ความสามารถทั่วไป ก.พ.

Scholastic Aptitude Tests (SAT) ตรงตามแนวข้อสอบความถนัดเชิงวิชาการ/เข้ามหาวิทยาลัย

  159.00  บาท
สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาภาษาอังกฤษ สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาภาษาอังกฤษ

สรุปเข้มตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ แถมเฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ONET ม.ต้น

 149.00  บาท
สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาวิทยาศาสตร์ (ภาคคำนวณ) สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาวิทยาศาสตร์ (ภาคคำนวณ)

ฟิสิกส์ ชีววิทยา ม.ต้น พร้อมตัวอย่างข้อสอบ และ เฉลยช้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดม

 149.00  บาท
สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาคณิตศาสตร์ (ม.ต้น) สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาคณิตศาสตร์ (ม.ต้น)

สรุปเข้มตะลุบโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

 149.00  บาท
สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาสังคมศึกษา สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาสังคมศึกษา

สรุปเข้มตะลุบโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

 149.00  บาท
สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาวิทยาศาสตรื (ภาคบรรยาย) สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาวิทยาศาสตรื (ภาคบรรยาย)

สรุปเข้มตะลุบโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

 149.00  บาท