หมวดเตรียมอุดม

สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาภาษาอังกฤษ

สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาภาษาอังกฤษ

สรุปเข้มตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ แถมเฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ONET ม.ต้น

 149.00  บาท
สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาวิทยาศาสตร์ (ภาคคำนวณ)

สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาวิทยาศาสตร์ (ภาคคำนวณ)

ฟิสิกส์ ชีววิทยา ม.ต้น พร้อมตัวอย่างข้อสอบ และ เฉลยช้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดม

 149.00  บาท
สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาคณิตศาสตร์ (ม.ต้น)

สอบเข้า เตรียมอุดม วิชาคณิตศาสตร์ (ม.ต้น)

สรุปเข้มตะลุบโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

 149.00  บาท