ยินดีต้อนรับ สู่ ร้านธรรมบัณฑิต
เลขที่ 43/85 หมู่ที่ 5 ถนน.บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ธนานัติสั่งจ่าย ปณ.บางกรวย
หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธรรมบัณฑิต เลขที่บัญชี 277-2160553 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกรวย
โทร-แฟกซ์. 0-2446-2000-1 , 0-2446-1546 , 0-8505-35014
line ID : pakaho18
email : Thammabundit@gmail.com
(ค่าจัดส่งเล่มละ 20 บาท)

รายการสินค้า

คู่มือช่วยสอบ คู่มือช่วยสอบ

ภาษาไทย ประถมปลาย เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 (อ.โสภณ ปิ่นทอง).

  98.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ คู่มือช่วยสอบ

วิทยาศาสตร์คิดเร็วประถมปลาย

  159.00  บาท
HI-SPEED ... GIFTED...ประถมปลาย HI-SPEED ... GIFTED...ประถมปลาย

คู่มือเตรียมสอบ และ ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1

  149.00  บาท
HI-SPEED ... GIFTED...ประถมปลาย HI-SPEED ... GIFTED...ประถมปลาย

คู่มือเตรียมสอบ และ ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1

  149.00  บาท
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

วิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 เข้า ม.1 พร้อมด้วยเฉลยคำตอบอย่างละเอียด ด้วยวิธีคิดตรง และ วิธีคิดเร็ว เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ของ สสวท.

  149.00  บาท
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1

โรงเรียนรัฐบาล + โรงเรียนสาธิต

  110.00  บาท
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

เฉลยเก็งข้อสอบจริง ภษษาอังกฤษ ป.5- ป.6 เข้า ม.1

  120.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ คู่มือช่วยสอบ

คณิตศาสตร์คิดเร็วประถมปลาย เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของ สสวท.

  120.00  บาท
ลุยโขทย์คณิตศาสตร์ เตรียมสอบ ป.5-6 เข้า ม.1 (มาใหม่) ลุยโขทย์คณิตศาสตร์ เตรียมสอบ ป.5-6 เข้า ม.1 (มาใหม่)

พร้อมเฉลยรายละเอียดและเทคนิคคิดเร็ว

 149.00  บาท
คู่มือเรียน BASIC ENGLISH FOR...EP Student (มาใหม่) คู่มือเรียน BASIC ENGLISH FOR...EP Student (มาใหม่)

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ป.6 เข้า ม.1

 90.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ คณิตศาสตร์คิดเร็ว ป.5 (มาใหม่) คู่มือช่วยสอบ คณิตศาสตร์คิดเร็ว ป.5 (มาใหม่)

เตรียมสอบ ป.5 และปูพิ้นฐานสอบเข้า ม.1 NTคณิตศาสตร์ LASคณิตศาสตร์

 110.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ สังคมศึกษา ประถมปลาย(มาใหม่) คู่มือช่วยสอบ สังคมศึกษา ประถมปลาย(มาใหม่)

พร้อมด้วยเหตุการณ์ปัจจุบัน เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ร.รรัฐบาล ร.รสาธิตฯ เฉลยข้อสอบสังคมศึกษาเข้า ม.1 เป็นระบบ

 125.00  บาท
HI-SPEED ประถม 6 เข้า ม.1 ร.ร รัฐบาล ร.ร สาธิต(มาใหม่) HI-SPEED ประถม 6 เข้า ม.1 ร.ร รัฐบาล ร.ร สาธิต(มาใหม่)

สรุปเข้ม ลุยโจทย์ข้อสอบ 5 วิชา เฉลยข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาล ร.ร.สาธิตฯ

 175.00  บาท
คู่มือภาษาไทย ม.2 คู่มือภาษาไทย ม.2

วิวิธภาษา และวรรณคดีวิจักษ์ ช่วงชั้นที่ 3 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 2

  110.00  บาท
ภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3). ภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3).

ฉบับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และ เตรียมศึกษาต่อ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551

  159.00  บาท
สังคมศึกษา ม.ต้น สังคมศึกษา ม.ต้น

สำหรับเตรียมสอบ -รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ -รร.เตรียมอุดมศึกษา -เข้า ม.4 รร.รัฐบาลทั่วประเทศ -สอบกลางภาค - ปลายภาค ม.1-2-3

  125.00  บาท
สังคมศึกษา ม.1ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังคมศึกษา ม.1ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพึทธศักราช 2551

  129.00  บาท
สังคมศึกษา ม.ต้น ฉบับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และเตรียมศึกษาต่อ สังคมศึกษา ม.ต้น ฉบับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และเตรียมศึกษาต่อ

ตรงคามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน พร้อมด้วยเฉลยขอสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า และ รร.เตรียมอุดมศึกษา

  149.00  บาท
 คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น สอบเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น สอบเข้า ม.4

เฉลย-เก็งแนวข้อสอบ 10 ปี รร.มหิดวิทยานุสรณ์ และ รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

  149.00  บาท
HI-SPEED เซียนโจทย์ (วิธีคิดโจทย์เร็ว) HI-SPEED เซียนโจทย์ (วิธีคิดโจทย์เร็ว)

สรุปเข้ม ลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ เข้าแพทย์ 12 สถาบัน เข้าวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน PAT1

  169.00  บาท
เฉลยข้อสอบแข่งขัน คริตศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น เฉลยข้อสอบแข่งขัน คริตศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ สอวน.(โอลิมปิกรอบแรก) - ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ พสวท. - ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. - เฉลยละเอียดพร้อมวิธีคิดเร็ว

  150.00  บาท
ตลุยโจทย์คลังข้อสอบ ม.ต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตลุยโจทย์คลังข้อสอบ ม.ต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ฉบับพิชิตข้อสอบเตรียมศึกษาต่อสถาบันต่างๆ คณิตศาสตร์ ม.ต้น (ม.1-2-3) MATH TESTE FOR M. 1-2-3 & EXAM

  179.00  บาท
อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ SUPER TEST MATHS ม.ต้น อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ SUPER TEST MATHS ม.ต้น

SUPER TEST MATHS ม.ต้น (ม.1-2-3) รวมโจทย์ยากที่ออกสอบบ่อย เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ม.ต้น พร้อมวิธีคิดเร็ว

  135.00  บาท
คู่มือ คณิตศาสตรืพื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 คู่มือ คณิตศาสตรืพื้นฐาน ม.3 เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน - พื้นที่ผิว และ ปริมาตร - กราฟ - ระบบสมการเชิงเส้น - ความคล้าย

  159.00  บาท
ลุยโจทย์พิเศษคณิตศาสตร์ ม.1-2-3 ลุยโจทย์พิเศษคณิตศาสตร์ ม.1-2-3

ที่น่าออกสอบ พร้อมด้วยเฉลยวิธีคิดอย่างละเอียด ทั้งวิธีคิดตรงและคิดลัด ฉบับเตรียมสอบ

  149.00  บาท
คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2

- อสมการ - ความน่าจะเป็น - สถิติ - ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

  169.00  บาท
HISPEED MATH TRICK ม.ต้น (ม.1-2-3) HISPEED MATH TRICK ม.ต้น (ม.1-2-3)

เทคนิคตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตรื ม.ต้น พร้อมด้วยเฉลยคำตอบวิธีคิดตรง และ วิธีคิดลัดเข้า

  169.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

- บรรยากาศ - ลมฟ้าอากาส - การเคลื่อนที่ - หน่วยของสิ่งมีชีวิต - การดำรงค์ชีวิตของพืช - เฉลยคำถามท้ายบทแบบเรียน

  139.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

- การจำแนกสาร - ปฏิกิริยาเคมี - ทรัพยากรธรณี - แรงในชีวิตประจำวัน - เฉลยคำถามท้ายบทเรียน

  149.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

- อาหารกับการดำรงค์ชีวิต - ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ - แสง - เฉลยคำถามท้ายบทของการเรียน

  149.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

- ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ - ดวงดาวบนท้องฟ้า - เทคโนโลยีอวกาศ - มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

  150.00  บาท
วิทยาศาสตร์ ม.3 วิทยาศาสตร์ ม.3

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตรงตามแบบเรียนของ สสวท. ฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุด

  149.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์ (รวม ม.1-2-3) คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์ (รวม ม.1-2-3)

สำหรับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และศึกษาต่อสถาบันต่างๆ

  220.00  บาท
วิทยาศาสตร์คิดเร็ว ม.ต้น(ม.1-2-3) เล่ม 1 เคมี-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์คิดเร็ว ม.ต้น(ม.1-2-3) เล่ม 1 เคมี-ชีววิทยา

ตรงตามหลักสูตรใหม่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับพิชิตข้อสอบเตรียมศึกษาต่อ

  150.00  บาท
วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4 วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4

ฉบับกิฟเตทรวม ม.1-2-3-4 เพื่อเตรียมสอบและศึกษาต่อ

  159.00  บาท
วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4 GIFTED SCIENCE M.1-2-3-4 วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4 GIFTED SCIENCE M.1-2-3-4

ฉบับกิฟเตทรวม ม.1-2-3-4 เพื่อเตรียมสอบและศึกษาต่อ

  159.00  บาท
เฉลย-เก็งแนวข้อสอบ 10 ปี วิทยาศาสตร์ เฉลย-เก็งแนวข้อสอบ 10 ปี วิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียน ม. ต้น สอบเข้า ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และ รรใจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

  149.00  บาท
คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1(มาใหม่) คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1(มาใหม่)

ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน

 125.00  บาท
คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2(มาใหม่) คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2(มาใหม่)

ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใฃ้ในปัจจุบัน

 150.00  บาท
คู่มือเตรียมสอบ คณิตคิดเร็ว ม.ต้น (1-2-3)ฉบับปรับปรุงใหม่ คู่มือเตรียมสอบ คณิตคิดเร็ว ม.ต้น (1-2-3)ฉบับปรับปรุงใหม่

CONCEPT MATH FOR M.1-2-3 & EXAM. ฉับพิชิตข้อสอบเตรียมศึกษาต่อสถาบันต่างๆ

 179.00  บาท
ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ กิฟเตด ม.ต้น เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ กิฟเตด ม.ต้น เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

พร้อมเฉลยรายละเอียดและเทคนิคคิดเร็ว โจทย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดยอดโจทย์จากง่ายไปยาก

 149.00  บาท
ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ กิฟเตด ม.ต้นเล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ กิฟเตด ม.ต้นเล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ กิฟเตด ม.ต้น เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) พร้อมเฉลยรายละเอียดและเทคนิคคิดเร็ว โจทย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดยอดโจทย์จากง่ายไปยาก

 149.00  บาท
ชุด เรขาคณิต เล่ม 1 ฉบับสมบูรณ์(มาใหม่) ชุด เรขาคณิต เล่ม 1 ฉบับสมบูรณ์(มาใหม่)

คณิตศาสตร์คิดเรียงระดับเป็นระบบ สำหรับผู้เริ่มเรียนจนถึงเตรียมสอบ ม.1-2-3-4 และ ศึกษาต่อ

 149.00  บาท
ชุด เรขาคณิต เล่ม 2 ฉบับสมบูรณ์(มาใหม่) ชุด เรขาคณิต เล่ม 2 ฉบับสมบูรณ์(มาใหม่)

ชุด เรขาคณิต เล่ม 2 ฉบับสมบูรณ์(มาใหม่) คณิตศาสตร์คิดเรียงระดับเป็นระบบ สำหรับผู้เริ่มเรียนจนถึงเตรียมสอบ ม.1-2-3-4 และ ศึกษาต่อ

แบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม แบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง เล่ม 2 สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใฃ้ในปัจจุบัน

 99.00  บาท
HI-SPEED ลุยโจทย์วิทยาศาสตร์กิฟเตท มใต้น(มาใหม่) HI-SPEED ลุยโจทย์วิทยาศาสตร์กิฟเตท มใต้น(มาใหม่)

พร้อมเฉลยรายละเอียดและเทคนิคคิดเร็ว

 189.00  บาท
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (ม.1-2-3) คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (ม.1-2-3)

ฉบับเตรียมสอบ และ เตรียมศึกษาต่อ ตรงตามแนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันต่างๆ

 159.00  บาท
สรุปเข้ม สรุปเข้ม "ลุยโจทย์คลังข้อสอบ" ภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3)

ฉบับพิชิตข้อสอบได้เร็วและถูกต้องเพื่อเตรียมสอบและศึกษาต่อ

 150.00  บาท
คลังข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.1-2-3-4 และ ศึกษาต่อ คลังข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.1-2-3-4 และ ศึกษาต่อ

พร้อมด้วยเฉลยคำตอบประกอบคำอธิบาย คำศัพท์ คำแปล หลักภาษาอังกฤษ ม.1-2-3-4 และ เฉลยข้อสอบเข้าสถาบันต่างๆ

 120.00  บาท
เทคนิคตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3(ม.1-2-3) เทคนิคตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3(ม.1-2-3)

เทคนิคตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3(ม.1-2-3) และ สอบเข้า

 125.00  บาท
HI-SPEED หลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.1-2-3 HI-SPEED หลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.1-2-3

HI-SPEEDหลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.1-2-3 และเทคนิคลุยโจทย์ข้อสอบ

 159.00  บาท
คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2

ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใฃ้ในปัจจุบัน

 155.00  บาท
คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 1 คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน

 150.00  บาท
คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 1 คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 1

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน และหนังสือแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท.ฉบับใหม่ล่าสุด ม.4 เล่ม 1

  150.00  บาท
คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 2 คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 2

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน และหนังสือแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท.ฉบับใหม่ล่าสุด ม.4 เล่ม 2

  159.00  บาท
คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 1 คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว PURE MATH 1

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ม.4 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน และหนังสือแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท.ฉบับใหม่ล่าสุด

  150.00  บาท
คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว คู่มือคณิตคิดลัด และ เทคนิคทำโจทย์เร็ว

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ม.4 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน และหนังสือแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท.ฉบับใหม่ล่าสุด

  150.00  บาท
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.5 เล่ม 1 PURE MATH 1 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.5 เล่ม 1 PURE MATH 1

ตรงตามหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.5 เล่ม 1 PURE MATH 1 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.5 เล่ม 1 PURE MATH 1

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 - เลขยกกำลัง - อัตราส่วยตรีโกณมิติ

  135.00  บาท
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 1 PURE MATH 1 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 1 PURE MATH 1

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 - ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ - ลิมิตฟังก์ชั่น - แคลคูลัส

  179.00  บาท
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 2 PURE MATH 2 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 2 PURE MATH 2

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช้ในปัจจุบัน - คะแนนมาตรฐาน - พื้นที่เส้นโค้งปกติ - แฟกทอเรียล

  150.00  บาท
HISPEED MATH TESTS HISPEED MATH TESTS

FOR M.4-5-6 PAT 1 "A และ รับตรง สรุปเข้ม ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 1

  150.00  บาท
ABSOLUTE MATHS TESTS ABSOLUTE MATHS TESTS

FOR M.4-5-6 PAT 1 & QUOTA และรับตรง สรุปเข้ม ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 3

  195.00  บาท
ABSOLUTE MATHS TESTS ABSOLUTE MATHS TESTS

FOR M.4-5-6 PAT 1 & QUOTA และรับตรง สรุปเข้ม ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 2 คณิตศาสตร์พิ้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  295.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ เล่ม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

  159.00  บาท
MATH TESTS FOR...PAT 1& EXAMS MATH TESTS FOR...PAT 1& EXAMS

ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย มุ่ง PAT1 & โควต้า-รับตรง (สายวิทย์)

  250.00  บาท
แบบฝึกหัดและเทคนิคคิดโจทย์เร็ว คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 แบบฝึกหัดและเทคนิคคิดโจทย์เร็ว คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

ตามหลักสูตรศ฿กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตรงตามแบบเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ สสวท. เล่ม 2

  85.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 4-6 - เซต - การให้เหตุผล - ระบบจำนวนจริง - ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

  95.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 4-6 - เลขยกกำลัง - อัตราส่วนตรีโกณมิติ - ความน่าจะเป็น

  95.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 4-6 - สถิติและข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - การสำรวจความคิดเห็น - ลำดับ และ อนุกรม

  110.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 4-6 - ตรรกศาสตร์ - ระบบจำนวนจริง - ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น

  95.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  110.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  125.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  100.00  บาท
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  110.00  บาท
เทคนิคคิดเร็ว เทคนิคคิดเร็ว

โจทย์คณิตศาสตร์ 1

  135.00  บาท
HI-SPEED ABSOLUTE MATH FOR EXAMS & TESTS HI-SPEED ABSOLUTE MATH FOR EXAMS & TESTS

เทคนิคคิดเร็วโจทย์ คณิตศาสตร์ 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย 6

  139.00  บาท
คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางที่ใช้ในปัจจุบัน ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ฉบับทบทวนก่อนสอบ

  99.00  บาท
HIS-PEED MATH FOR PAT1&EXAM M.4-5-6 HIS-PEED MATH FOR PAT1&EXAM M.4-5-6

ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ PAT1 และสอบโควตามหาวิทยาลัย และ รับตรงทุกสถาบัน

  159.00  บาท
คณิตศาสตร์ O-NET & PAT 1 คณิตศาสตร์ O-NET & PAT 1

ฉบับเตรียมสอบ ม.4-5-6 และสอบเข้ามหาวิทยาลัย - เนื้อหาตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ปัจจุบัน - ตามแบบเรียนสาระคณิตศาสตร์ของ สสวท. ฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุด - ขอบเขตของเนื้อหาและลักษณะของข้อสอบคณิตศาสตร์ปีปัจจุบัน

  159.00  บาท
คู่มือสอบ PAT1 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัย คู่มือสอบ PAT1 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัย

แถมฟรี เฉลยข้อสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตรื PAT1 รหัส 71 ในเล่ม ฉบับตรงตามแนวข้อสอบในปัจจุบัน

  149.00  บาท
HI-SPEED MATHS FOR PAT1 & EXAM M.4-5-6 HI-SPEED MATHS FOR PAT1 & EXAM M.4-5-6

ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ PAT1 และสอบโควตามหาวิทยาลัย และรับตรงทุกสถาบัน

  159.00  บาท
เวกเตอร์ในสามมิติ Vector in Three-Space เวกเตอร์ในสามมิติ Vector in Three-Space

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ครูอาจารย์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตรใหม่

  75.00  บาท
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 4ชั้น ม4-6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 4ชั้น ม4-6

แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็ว คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 110.00  บาท
ตรีโกณมิติ คณิตศาสตร์คิดเร็วทีละเรื่อง ตรีโกณมิติ คณิตศาสตร์คิดเร็วทีละเรื่อง

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 139.00  บาท
เซต คณิตศาสตร์คิดเร็วทีละเรื่อง เซต คณิตศาสตร์คิดเร็วทีละเรื่อง

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 99.00  บาท
ความน่าจะเป็น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ความน่าจะเป็น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 99.00  บาท
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 99.00  บาท
จำนวนเชิงซ้อน คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 99.00  บาท
ความน่าจะเป็น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ฉบับทวนก่อนสอบ ความน่าจะเป็น คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ฉบับทวนก่อนสอบ

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 99.00  บาท
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 2 ตอน 2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 2 ตอน 2

ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และ ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมหลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน

 150.00  บาท
ฟิสิกข์รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ฟิสิกข์รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่รับโดยตรง & โควตา & PAT2 และโอลิมปิค COMPAC PHYSICS FOR 4-5-6 & EXAMS - ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแทนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - ตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน

  159.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 14 ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 14

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT2 สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ABSOLUTE MATHS TESTS FOR O-NET & A-NET BOOK V ม.6 เล่ม 5 ABSOLUTE MATHS TESTS FOR O-NET & A-NET BOOK V ม.6 เล่ม 5

เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ O-NET & A-NET ม.6 เล่ม 5 ตรงตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน และแบบเรียนของ สสวท. ฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุด

  150.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 ฉบับศึกษาด้วยตนเอง ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 ฉบับศึกษาด้วยตนเอง

พร้อมด้วยแบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 3 สมดุลกล ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 3 สมดุลกล

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 4 งาน และ พลังงาน ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 4 งาน และ พลังงาน

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 5 โมเมนตัมและการชน ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 5 โมเมนตัมและการชน

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 15 แม่เหล้กไฟฟ้า ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 15 แม่เหล้กไฟฟ้า

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 16 ไฟฟ้ากระแสสลับ และ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 16 ไฟฟ้ากระแสสลับ และ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

  99.00  บาท
ABSOLUTE MATHS TESTS BOOK 2 ABSOLUTE MATHS TESTS BOOK 2

เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ปลาย เข้ามหาวิทยาลัย 3500 ข้อ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน

  150.00  บาท
วิชาเทพฟิสิกส์ ฟิสิกส์กิฟเตท เล่ม 1 วิชาเทพฟิสิกส์ ฟิสิกส์กิฟเตท เล่ม 1

สำหรับนักเรียน ม.4-6 สายวิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรใหม่แกนกลาง พุทธศักราช 2551 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 เล่ม 1

  150.00  บาท
HI-SPEED เทคนิคตะลุยโจทยื ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย HI-SPEED เทคนิคตะลุยโจทยื ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย

มุ่งเข้ามหาวิทยาลัย สอบโควตา และ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย PHYSICS TESTS FOR EXAMS & --M.4-5-6 เล่ม.3

  169.00  บาท
ฟิสิกส์ : คลื่นกลเสียง และ แสง ฟิสิกส์ : คลื่นกลเสียง และ แสง

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงตามหลักสูตรใหม่ และ แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน เล่ม.3

  169.00  บาท
ฟิสิกส์ : นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ : นิวเคลียร์ฟิสิกส์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงตามหลักสูตรใหม่ และ แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบัน เล่ม.5

  169.00  บาท
ฟิสิกส์ เรื่องที่ 17-18 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ เรื่องที่ 17-18 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ฉบับช่วยสอบเข่ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควต้า & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

 120.00  บาท
ฟิสิกส์ เรื่องที่ 12 แสงและการมองเห็น ฟิสิกส์ เรื่องที่ 12 แสงและการมองเห็น

ฉบับช่วยสอบเข่ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควต้า & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

 99.00  บาท
ฟิสิกส์เรื่องที่7 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกและการหมุน ฟิสิกส์เรื่องที่7 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกและการหมุน

ฉบับช่วยสอบเข่ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควต้า & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

 99.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.4 เล่มที่ 1 ฟิสิกส์ ม.4 เล่มที่ 1

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วย แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 95.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.4 เล่มที่ 2 ฟิสิกส์ ม.4 เล่มที่ 2

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วย แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 99.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.5 เล่มที่ 2 ฟิสิกส์ ม.5 เล่มที่ 2

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วย แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 110.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.6 เล่มที่ 1 ฟิสิกส์ ม.6 เล่มที่ 1

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วย แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 110.00  บาท
ฟิสิกส์ ม.6 เล่มที่ 2 ฟิสิกส์ ม.6 เล่มที่ 2

ฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วย แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 110.00  บาท
ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6 ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6

สำหรับผู้เริ่มเรียนฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วยแบบฝึกหัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดเร็ว

 80.00  บาท
HISPEED ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 1 HISPEED ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 1

มุ่งเข้ามหาวิทยาลัย สอบโควต้า และรับตรงทุกมหาวิทยาลัย

 169.00  บาท
HISPEED ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม2 HISPEED ฟิสิกส์ รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม2

มุ่งเข้ามหาวิทยาลัย สอบโควต้า และรับตรงทุกมหาวิทยาลัย

 169.00  บาท
ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ฉบับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงามหลักสูตรใหม่ และแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

 169.00  บาท
ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ฉบับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงามหลักสูตรใหม่ และแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

 169.00  บาท