ยินดีต้อนรับ สู่ ร้านธรรมบัณฑิต
เลขที่ 43/85 หมู่ที่ 5 ถนน.บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ธนานัติสั่งจ่าย ปณ.บางกรวย
หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธรรมบัณฑิต เลขที่บัญชี 277-2160553 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกรวย
โทร-แฟกซ์. 0-2446-2000-1 , 0-2446-1546 , 0-8505-35014
line ID : pakaho18
email : Thammabundit@gmail.com
(ค่าจัดส่งเล่มละ 20 บาท)

รายการสินค้า

คู่มือช่วยสอบ คู่มือช่วยสอบ

ภาษาไทย ประถมปลาย เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 (อ.โสภณ ปิ่นทอง).

  98.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ คู่มือช่วยสอบ

วิทยาศาสตร์คิดเร็วประถมปลาย

  159.00  บาท
HI-SPEED ... GIFTED...ประถมปลาย HI-SPEED ... GIFTED...ประถมปลาย

คู่มือเตรียมสอบ และ ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1

  149.00  บาท
HI-SPEED ... GIFTED...ประถมปลาย HI-SPEED ... GIFTED...ประถมปลาย

คู่มือเตรียมสอบ และ ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1

  149.00  บาท
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

วิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 เข้า ม.1 พร้อมด้วยเฉลยคำตอบอย่างละเอียด ด้วยวิธีคิดตรง และ วิธีคิดเร็ว เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ของ สสวท.

  149.00  บาท
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1

โรงเรียนรัฐบาล + โรงเรียนสาธิต

  110.00  บาท
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายก่อนสอบ

เฉลยเก็งข้อสอบจริง ภษษาอังกฤษ ป.5- ป.6 เข้า ม.1

  120.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ คู่มือช่วยสอบ

คณิตศาสตร์คิดเร็วประถมปลาย เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของ สสวท.

  120.00  บาท
ลุยโขทย์คณิตศาสตร์ เตรียมสอบ ป.5-6 เข้า ม.1 (มาใหม่) ลุยโขทย์คณิตศาสตร์ เตรียมสอบ ป.5-6 เข้า ม.1 (มาใหม่)

พร้อมเฉลยรายละเอียดและเทคนิคคิดเร็ว

 149.00  บาท
คู่มือเรียน BASIC ENGLISH FOR...EP Student (มาใหม่) คู่มือเรียน BASIC ENGLISH FOR...EP Student (มาใหม่)

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ป.6 เข้า ม.1

 90.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ คณิตศาสตร์คิดเร็ว ป.5 (มาใหม่) คู่มือช่วยสอบ คณิตศาสตร์คิดเร็ว ป.5 (มาใหม่)

เตรียมสอบ ป.5 และปูพิ้นฐานสอบเข้า ม.1 NTคณิตศาสตร์ LASคณิตศาสตร์

 110.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ สังคมศึกษา ประถมปลาย(มาใหม่) คู่มือช่วยสอบ สังคมศึกษา ประถมปลาย(มาใหม่)

พร้อมด้วยเหตุการณ์ปัจจุบัน เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ร.รรัฐบาล ร.รสาธิตฯ เฉลยข้อสอบสังคมศึกษาเข้า ม.1 เป็นระบบ

 125.00  บาท
HI-SPEED ประถม 6 เข้า ม.1 ร.ร รัฐบาล ร.ร สาธิต(มาใหม่) HI-SPEED ประถม 6 เข้า ม.1 ร.ร รัฐบาล ร.ร สาธิต(มาใหม่)

สรุปเข้ม ลุยโจทย์ข้อสอบ 5 วิชา เฉลยข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาล ร.ร.สาธิตฯ

 175.00  บาท
คู่มือภาษาไทย ม.2 คู่มือภาษาไทย ม.2

วิวิธภาษา และวรรณคดีวิจักษ์ ช่วงชั้นที่ 3 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 2

  110.00  บาท
ภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3). ภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3).

ฉบับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และ เตรียมศึกษาต่อ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551

  159.00  บาท
สังคมศึกษา ม.ต้น สังคมศึกษา ม.ต้น

สำหรับเตรียมสอบ -รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ -รร.เตรียมอุดมศึกษา -เข้า ม.4 รร.รัฐบาลทั่วประเทศ -สอบกลางภาค - ปลายภาค ม.1-2-3

  125.00  บาท
สังคมศึกษา ม.1ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังคมศึกษา ม.1ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตรงตามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพึทธศักราช 2551

  129.00  บาท
สังคมศึกษา ม.ต้น ฉบับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และเตรียมศึกษาต่อ สังคมศึกษา ม.ต้น ฉบับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และเตรียมศึกษาต่อ

ตรงคามหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน พร้อมด้วยเฉลยขอสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า และ รร.เตรียมอุดมศึกษา

  149.00  บาท
 คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น สอบเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.ต้น สอบเข้า ม.4

เฉลย-เก็งแนวข้อสอบ 10 ปี รร.มหิดวิทยานุสรณ์ และ รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

  149.00  บาท
HI-SPEED เซียนโจทย์ (วิธีคิดโจทย์เร็ว) HI-SPEED เซียนโจทย์ (วิธีคิดโจทย์เร็ว)

สรุปเข้ม ลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ เข้าแพทย์ 12 สถาบัน เข้าวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน PAT1

  169.00  บาท
เฉลยข้อสอบแข่งขัน คริตศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น เฉลยข้อสอบแข่งขัน คริตศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ สอวน.(โอลิมปิกรอบแรก) - ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ พสวท. - ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. - เฉลยละเอียดพร้อมวิธีคิดเร็ว

  150.00  บาท
ตลุยโจทย์คลังข้อสอบ ม.ต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตลุยโจทย์คลังข้อสอบ ม.ต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ฉบับพิชิตข้อสอบเตรียมศึกษาต่อสถาบันต่างๆ คณิตศาสตร์ ม.ต้น (ม.1-2-3) MATH TESTE FOR M. 1-2-3 & EXAM

  179.00  บาท
อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ SUPER TEST MATHS ม.ต้น อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ SUPER TEST MATHS ม.ต้น

SUPER TEST MATHS ม.ต้น (ม.1-2-3) รวมโจทย์ยากที่ออกสอบบ่อย เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ม.ต้น พร้อมวิธีคิดเร็ว

  135.00  บาท
คู่มือ คณิตศาสตรืพื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 คู่มือ คณิตศาสตรืพื้นฐาน ม.3 เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน - พื้นที่ผิว และ ปริมาตร - กราฟ - ระบบสมการเชิงเส้น - ความคล้าย

  159.00  บาท
ลุยโจทย์พิเศษคณิตศาสตร์ ม.1-2-3 ลุยโจทย์พิเศษคณิตศาสตร์ ม.1-2-3

ที่น่าออกสอบ พร้อมด้วยเฉลยวิธีคิดอย่างละเอียด ทั้งวิธีคิดตรงและคิดลัด ฉบับเตรียมสอบ

  149.00  บาท
คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2

- อสมการ - ความน่าจะเป็น - สถิติ - ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

  169.00  บาท
HISPEED MATH TRICK ม.ต้น (ม.1-2-3) HISPEED MATH TRICK ม.ต้น (ม.1-2-3)

เทคนิคตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตรื ม.ต้น พร้อมด้วยเฉลยคำตอบวิธีคิดตรง และ วิธีคิดลัดเข้า

  169.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

- บรรยากาศ - ลมฟ้าอากาส - การเคลื่อนที่ - หน่วยของสิ่งมีชีวิต - การดำรงค์ชีวิตของพืช - เฉลยคำถามท้ายบทแบบเรียน

  139.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

- การจำแนกสาร - ปฏิกิริยาเคมี - ทรัพยากรธรณี - แรงในชีวิตประจำวัน - เฉลยคำถามท้ายบทเรียน

  149.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

- อาหารกับการดำรงค์ชีวิต - ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ - แสง - เฉลยคำถามท้ายบทของการเรียน

  149.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

- ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ - ดวงดาวบนท้องฟ้า - เทคโนโลยีอวกาศ - มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

  150.00  บาท
วิทยาศาสตร์ ม.3 วิทยาศาสตร์ ม.3

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตรงตามแบบเรียนของ สสวท. ฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุด

  149.00  บาท
คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์ (รวม ม.1-2-3) คู่มือช่วยสอบ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์ (รวม ม.1-2-3)

สำหรับเตรียมสอบ ม.1-2-3 และศึกษาต่อสถาบันต่างๆ

  220.00  บาท
วิทยาศาสตร์คิดเร็ว ม.ต้น(ม.1-2-3) เล่ม 1 เคมี-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์คิดเร็ว ม.ต้น(ม.1-2-3) เล่ม 1 เคมี-ชีววิทยา

ตรงตามหลักสูตรใหม่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับพิชิตข้อสอบเตรียมศึกษาต่อ

  150.00  บาท
วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4 วิทยาศาสตร์ กิฟเตท รวม ม.1-2-3-4

ฉบับกิฟเตทรวม ม.1-2-3-4 เพื่อเตรียมสอบและศึกษาต่อ